Diabetes Fonds Onderzoekprijs

DiabetesFondsHet Diabetes Fonds heeft een onderzoeksprijs in het leven geroepen om het meest veelbelovende onderzoek voor de diabetespatiënt te belonen. Deze prijs waar een bedrag van € 50.000 mee gemoeid is, komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek dat een merkbare winst voor diabetespatiënten moet opleveren.

Op 2 december zal de prijs voor het eerst uitgereikt worden tijdens een feestelijk evenement in het gezondheidsmuseum Corpus waarbij de genomineerden een lezing over hun onderzoek zullen houden. Het unieke aan deze onderzoeksprijs is dat het wetenschappers patiënten met diabetes dichter bij elkaar moet brengen zodat er een dialoog tussen beiden ontstaat.

In de toekomst zal deze prijs elke twee jaar worden uitgereikt. De inschrijving voor 2008 start op 1 september. Houd de site van het Diabetes Fonds in de gaten voor meer informatie.

Diabetes Fonds pleit voor vergoeding nieuwe sensor

DiabetesFondsHet Diabetes Fonds betreurt de opstelling van verzekeraars wat betreft de vergoeding van de insulinepomp met sensor. Onlangs kregen verschillende diabetespatiënten te horen dat de sensor niet (meer) vergoed wordt.

Gebruik van de sensor in combinatie met een insulinepomp is een veelbelovende ontwikkeling voor bepaalde groepen mensen met diabetes. Hierdoor kunnen zij beter leven met diabetes en kunnen complicaties op langere termijn, zoals hartproblemen en nierfalen, voorkomen worden.

De insulinepomp wordt door steeds meer mensen met diabetes gebruikt en zorgt voor een continue toediening van insuline. De sensor die hieraan gekoppeld kan worden, meet continu de glucose-waarde in het bloed. Met een piep wordt aangegeven wanneer de glucosewaarde te laag wordt. De patiënt kan dan via de pomp de insulinetoediening verminderen en maatregelen nemen. Inmiddels is er een groep van enkele honderden diabetespatiënten die met de sensor veel stabieler is ingesteld.

Hanneke Dessing, adjunct directeur van het Diabetes Fonds: ‘Het effect van de sensor is weliswaar nog niet waterdicht wetenschappelijk bewezen, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat dit voor bepaalde groepen patiënten een flinke vooruitgang betekent in de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een te lage bloedsuiker niet goed aanvoelen en daardoor in de problemen komen, of zwangere vrouwen waarbij het belangrijk is om de gezondheid van moeder én kind niet in gevaar te brengen. Wij vinden als wetenschappelijk fonds natuurlijk dat het effect van de sensor goed onderbouwd moet worden en dat onderzoek moet ook plaatsvinden, maar goed onderzoek kost vaak veel tijd. Als we altijd wachten op een volledige wetenschappelijke onderbouwing terwijl er in de klinische praktijk al duidelijke gunstige effecten worden gezien, dan zouden veel nieuwe ontwikkelingen onterecht in de kiem gesmoord worden of veel later beschikbaar komen voor patiënten’.

Diabetes is een aandoening die dagelijks impact heeft op het leven van mensen en van hun omgeving. En waar mensen hun leven lang last van hebben met soms levensbedreigende complicaties. Juist daarom vindt het Diabetes Fonds het belangrijk om te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen voor hen snel beschikbaar komen.
Het Diabetes Fonds pleit er dan ook voor om de sensor voor specifieke groepen patiënten wel te vergoeden.

Broccoli goed bij diabetes

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Warwick is het eten van broccoli mogelijk goed voor diabetici. Sulforafaan, een stof die in broccoli zit, kan schade aan bloedvaten herstellen, aldus Gezondheidsnet.

Diabetici hebben een hoger risico om hart- en vaatziektes zoals een hartaanval of een beroerte te krijgen. Beide zijn gelinkt aan beschadigde bloedvaten.

Patiënten met diabetes hebben vaak te maken met beschadigde bloedvaten. Dit komt omdat ze te veel glucose in hun bloed hebben. Een te hoog glucosegehalte zorgt ervoor dat het aantal reactieve zuurstofverbindingen sterk toeneemt.

De onderzoekers gingen na wat het effect van sulforafaan is op bloedvatcellen die beschadigd zijn door te hoog gehalte aan glucose. Daaruit bleek dat het aantal reactieve zuurstofverbindingen afnam met 73 procent.

Ook bleek dat sulforafaan de productie bevordert die de bloedvaten beschermen. Meer onderzoek moet uitwijzen of een dieet met veel koolgroenten bij diabetici er voor kan zorgen dat de gezondheid verbetert. Daar is nog meer onderzoek voor nodig.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het tijdschrift Diabetes van 4 augustus.

Inventarisatie van diabetesinterventies op het terrein van preventie en zorg in Nederland

Het Nederlandse diabetesveld is zeer gemotiveerd om de diabetesproblematiek aan te pakken. Vooral in de diabeteszorg worden aanzienlijke inspanningen geleverd. Er bestaat een zeer ruim aanbod aan interventies, gericht op patienten en zorgverleners, maar ook op kwaliteit van zorg en de organisatiestructuur. Daarnaast lopen er veel preventieve interventies gericht op leefstijlfactoren, maar slechts een handvol heeft het voorkomen van diabetes expliciet tot doel. Het aanbod van vroegtijdige opsporing van diabetes of pre-diabetes is beperkt.

Dit kan worden geconcludeerd uit een onderzoek van het RIVM waarin een zo compleet mogelijk overzicht van de inhoud, het (potentiele) bereik en de (kosten)effectiviteit van kansrijke interventies op het gebied van diabetespreventie en -zorg in Nederland wordt gegeven. In dit onderzoek zijn alle gevonden interventies beoordeeld op basis van de volledigheid van de projectbeschrijving en de degelijkheid van de methodiek.

De effectiviteit van een deel van de interventies is wetenschappelijk bewezen. Het gaat hierbij om interventies gericht op zelfmanagement, bewegen en voedingsadviezen door middel van motivational interviewing. De onderlinge samenhang ontbreekt echter. Een systeem van certificering van diabetesinterventies is niet voorhanden en er is nauwelijks informatie beschikbaar over de implementeerbaarheid van diabetesinterventies. Veel diabetesinterventies hebben een klein bereik, waardoor een landelijke dekking ontbreekt.

Er is structurele financiering nodig voor de gehele keten van diabetespreventie en -zorg. Een landelijke en algemeen toegankelijke database, waarin (kosten)effectiviteit en implementatiepotentieel van alle diabetesinterventies op een gestructureerde manier wordt beschreven, kan een stimulans bieden voor landelijke implementatie. Meer aandacht voor deskundigheidsbevordering kan een impuls geven aan het naleven van de zorgstandaard en richtlijnen. De samenwerking binnen de zorg moet verder worden bevorderd, zodat diabetespreventie en -zorg op maat geleverd kunnen worden.