Tien procent minder gewicht is stoppen met insuline

Diabetespatiënten (type 2) die korter dan zes jaar insuline spuiten kunnen hier vaak al mee stoppen als ze 10 procent van hun lichaamsgewicht verliezen. Dit blijkt uit de Lowerstudy van Previtas, een kliniek voor gewichtsmanagement in het Streekziekenhuis Midden Twente. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Groningen en Maastricht. Dit staat vandaag te lezen in de Tubantia.

Betere controle over bloedsuikerspiegel door combinatiepil

Diabetespatienten die meerdere middelen gebruiken om controle te houden over hun bloedsuikerspiegel kunnen beter een combinatiepil gebruiken. De nieuwe combinatiepil Eucreas® biedt patiënten die onvoldoende gereguleerd zijn vier keer meer kans om hun bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen dan patiënten die alleen metformine
krijgen. Metformine is de meest voorgeschreven bij orale behandeling voor type-2-diabetes. Daarnaast vergroten combinatiepillen tevens de therapietrouw en dat leidt vaak tot betere controle van de bloedsuikerspiegel.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de patiënten die momenteel medicijnen voor hun type-2-diabetes gebruikt, nog steeds niet de door hun nagestreefde bloedsuikerwaarden bereikt. Omdat diabetes een progressieve ziekte is en de bloedsuikerspiegel in de tijd steeds moeilijker onder controle is te krijgen, wordt na verloop van tijd een behandeling met meerdere medicijnen doorgaans noodzakelijk.

In klinisch onderzoek leverde de toevoeging van vildagliptine aan metformine een goed gereguleerde bloedsuikerspiegel op. Deze toevoeging zorgde niet voor een gewichtstoename, wat een veel voorkomende bijwerking van diabetesmedicijnen is. Ook waren het aantal gevallen van hypoglykemie (gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel) bij de combinatie van vildagliptine en metformine vergelijkbaar met een groep die metformine en een placebo kregen. Tevens werd de combinatie van vildagliptine en metformine goed verdragen.

De combinatiepil van vildagliptine en metformine is alleen voor patiënten met type-2-diabetes die onvoldoende gereguleerd zijn met uitsluitend metformine, of die met vildagliptine en metformine reeds als afzonderlijke pillen slikken.

Meer (medische) informatie staat in het persbericht op de website van Novartis

Miljoen diabetespatienten in Nederland

Volgens de Diabetesfederatie zijn er in Nederland inmiddels al meer dan een miljoen diabetespatiënten. Dit staat vandaag te lezen in het AD. In 95 procent van de gevallen gaat het om diabetes type 2. Diabetes type 2 wordt met name veroorzaakt door overgewicht en gebrek aan beweging.

De cijfers zijn schrikbarend en onverwacht. In april voorspelde het RIVM dat Nederland in 2025 een miljoen diabetici zou hebben. Volgens de Diabetesfederatie kloppen deze cijfers niet want het RIVM baseerde zich op cijfers uit 2003, toen Nederland 650.000 diabetici telde. Dit is inmiddels gestegen tot 850.000 patiënten en daarnaast zijn er nog zo’n 250.000 mensen die niet weten dat ze diabetes hebben.

Deskundigen maken zich grote zorgen over de toename van deze chronische aandoening. Diabetes vraagt intensieve zorg, vereist veel medicijngebruik en leidt desondanks vaak tot ernstige complicaties, zoals hartziekten, nierfalen, blindheid of voetamputatie.

Beperkt voordeel bij glucoseverlaging

Uit het internationale ADVANCE-onderzoek blijkt dat diabetespatiënten beperkt voordeel hebben bij een sterke vermindering van het glucosegehalte. Gebruik van het glucoseverlagende middel gliclazide MR verkleint de kans op nierziekten met eenvijfde, maar vermindert hart- en vaatziekten en sterfte niet. Het Julius Centrum van het UMC Utrecht coördineerde het Europese deel van het onderzoek, waarvan de resultaten op 12 juni in het tijdschrift New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd.

In het ADVANCE-onderzoek hebben 11.140 patiënten deelgenomen met diabetes type 2 (`ouderdomsdiabetes’) die ruim vijf jaar werden gevolgd in meer dan twintig landen. Het is het grootste onderzoek naar type 2 diabetes ooit. De vraag was of een langdurig laag glucosegehalte (lager dan 6,5% Hb1Ac, een
suiker-hemoglobineverbinding) gunstig zou zijn. De helft van de diabetespatiënten kreeg daarom een standaardbehandeling met daarbovenop extra strenge behandeling met het glucoseverlagende middel gliclazide MR. De andere helft kreeg alleen een standaard behandeling om de suikerziekte te controleren. In de groep die gliclazide MR ontving bleken minder nierziekten voor te komen. Nierziekten zijn een veel voorkomende en invaliderende complicatie bij diabetespatiënten. Maar het lagere glucosegehalte leidde niet tot een daling in hart- en vaatziekten of sterfte.

De ADVANCE-resultaten zijn tegelijk gepubliceerd met de ACCORD-trial. Ook in dat internationale onderzoek ontving een grote groep diabetespatiënten sterke medicijnen om het glucosegehalte te verlagen. Die studie is echter voortijdig gestaakt omdat in de behandelgroep meer mensen bleken te overlijden door hart- en vaatziekten.

“De ADVANCE-studie laat zien dat nierschade bij diabetes verminderd kan worden en dat de sterke glucosereductie geen kwaad kan, in tegenstelling tot wat de ACCORD-studie suggereert.” Dat zegt prof. dr. Rick Grobbee, hij leidde het Europese deel, met 3.000 patiënten, van het onderzoek. “Maar de winst is bescheiden. Wat mij betreft kan nu de discussie beginnen of het voordeel opweegt tegen de nadelen. Want de kosten zijn aanzienlijk, vooral omdat meestal insuline nodig is. Verder kan het lage glucosegehalte leiden tot een gevaarlijke daling van het suikergehalte, een hypoglycemie.”

Eerder bleek uit het ADVANCE-onderzoek dat een combinatie van medicijnen, waaronder cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners, gunstig uitpakt voor diabetici. Het vermindert de sterfte aan hart- en vaatziekten met ruim achttien procent. Die resultaten zijn vorig jaar september in The Lancet gepubliceerd.

Het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht werkte in dit onderzoek samen met The George Institute for International Health, Sydney, en instituten in Londen, Montreal en Peking. Het ADVANCE-onderzoek werd gefinancierd door the National Health and Medical Research Council of Australia en Servier, de makers van gliclazide MR.
[UMC Utrecht]

Grip op bloedsuikerspiegel van intensive care patiënten

Volgens onderzoeker Matthijs Vogelzang van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kan de controle van de bloedsuikerspiegel van intensive care patiënten het beste door een computer worden gecontroleerd. Verpleegkundigen zijn daardoor minder tijd kwijt aan glucosemetingen. Vogelzang heeft samen met collega’s hiervoor het computerprogramma GRIP (Glucose Regulatie voor Intensive-care Patiënten) ontwikkeld. Het programma houdt de bloedsuikerspiegel in de gaten en geeft advies over de instelling van de insulinepomp. Vogelzang heeft zijn programma op 2500 patiënten getest en volgens waren de resultaten zeer accuraat. Vogelzang gaat op zijn onderzoek promoveren.
[Ziekenhuiskrant]

Handige pillendoos voor suikerpatienten

Deze maand krijgen 300 suikerpatiënten als test een nieuwe pillendoos, de Simpill. De Simpill geeft de patiënt een waarschuwing per sms als hij zijn medicijnen vergeet. Bovendien verzamelt de slimme pillendoos alle gegevens over het slikgedrag van de patiënt, aldus Gezondheidsnet.

Door het verzamelen van de gegevens krijgen apothekers, artsen en verpleegkundigen beter inzicht in de therapietrouw van hun patiënten. Patiënten kunnen dan ook gericht hulp krijgen bij het verbeteren van hun medicijngebruik.

De therapietrouw van patiënten ligt gemiddeld tussen de 40 en 70 procent, zo is bekend uit eerder onderzoek van het Nivel. Ondanks talrijke pogingen de therapietrouw van patiënten te verbeteren, is dit de afgelopen decennia niet gelukt.

Gordon heeft diabetes

Begin van een nieuwe maand en meteen maar een luchtig berichtje. In de Telegraaf staat vandaag te lezen dat Gordon suikerziekte heeft. Hij verscheen zaterdag niet bij zijn radioprogramma. Hij verbleef in Villa Felderhof en zei ook: “bij mij suikerziekte is geconstateerd en absolute rust moest worden in acht genomen ivm mijn verhoogde bloedsuikerspiegel waar ik zaterdag onwel van ben geworden.” Gordon is nu dus een van de 800.000 Nederlanders met diabetes.