DVD over insulinepomp voor kinderen met diabetes

In samenwerking met het Diabetes Fonds heeft de DVN een film gemaakt over het gebruik van insulinepompen bij kinderen. Met deze film willen Fonds en vereniging kinderen laten zien hoe eenvoudig een pomp werkt. Een pompgebruiker, Noak Teunisse, is tien jaar oud en vertelt over zijn diabetes en het gebruik van de pomp. Daarnaast vertelt het diabetesteam van het OLVG-ziekenhuis te Amsterdam meer over de overstap naar een pomp.

De film is gemaakt omdat veel behoefte is aan informatie voor kinderen en diabetes. Een film werkt beter dan een korte voorlichting door de zorgverlener, bovendien kan een film meermalen worden bekeken. De DVN en het Fonds willen met de film goede, op hun leeftijd toegesneden, informatie is over dit onderwerp aan kinderen aanbieden. En aan hun ouders.

Kijk voor meer informatie over de DVD en hoe je deze kan bestellen op de website van Diabetes Vereniging Nederland.

Documentaire over diabetes type 1 op 14 april

Op maandag 14 april wordt op Nederland 2 van 16:05 – 16:30 uur een documentaire (Wetenschap Beterschap) over diabetes type 1 uitgezonden.

In de Teleac-documentaire is de 8-jarige Onno Lijmbach te zien die meedoet aan een test van een insulinepomp met automatische glucosemeter. Wat betekent deze nieuwe pomp voor hem en het hele gezin? Ook vertelt een vrouw over haar alvleeskliertransplantatie en over de complicaties die zij aan diabetes heeft overgehouden. We zien hoe wetenschappers eilandjes van Langerhans uit een donoralvleesklier halen, ter voorbereiding op een latere transplantatie van insulineproducerende cellen. Het Diabetes Fonds heeft meegewerkt aan de productie van dit programma.

Groene thee goed bij diabetes type 2?

Bepaalde stoffen in groene thee werken mogelijk als vervanging van insuline en het drinken van groene thee zou dus misschien diabetes type 2 kunnen voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Dundee, aldus het Algemeen Dagblad.

Diabetespatiënten moeten nu niet direct liters groene thee gaan drinken want het zijn pas de eerste resultaten uit het onderzoek. Mensen met diabetes moeten gewoon hun medicijnen blijven slikken.

DiabetesLIVE – 24 april 2008

De Diabetesvereniging Nederland verzorgt in samenwerking met LifeScan, op 24 april om 19.30 uur een nieuwe uitzending van DiabetesLIVE. DiabetesLIVE is een live internetuitzending. De vorige uitzending trok meer dan 3000 kijkers en de waardering voor het programma was groot.

Dit keer gaat de uitzending over Diabetes en Stress. In de uitzending komt onder andere de invloed van stress op het dagelijks leven met diabetes aan bod. De kijkers kunnen live in het programma vragen stellen via mail en reageren op stellingen. Dit betekent dat het weer een interactieve uitzending wordt met veel aandacht voor de kijker.

Inschrijven voor deze uitzending kan via www.diabeteslive.nl. Een voorproefje is te vinden op www.diabeteslive.dvn.nl

Te weinig insuline bij vrouwen verkort levensduur

Vrouwen met diabetes type 1 die minder insuline spuiten dan ze zouden moeten, leven gemiddeld tien jaar korter. Dit blijkt uit een 11-jarige Amerikaanse studie die is gepubliceerd in Diabetes Care en ADA, aldus het Diabetesfonds.

Sommige vrouwen met diabetes type 1 nemen minder insuline dan nodig is om hun bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Ze zijn bang voor hypo’s en ze houden daarmee hun gewicht op peil. Helaas krijgen ze daardoor op termijn meer last van complicaties, waardoor hun levensverwachting daalt met zo’n tien jaar.

Onderzoekers van het vooraanstaande Joslin Center in Boston bekeken een groep van 234 volwassen vrouwen met diabetes type 1. Na elf jaar hadden de vrouwen die te weinig insuline spoten meer kans op overlijden en vaker nierschade en voetproblemen, vergeleken met de vrouwen die wel genoeg insuline gebruikten.

Aan het begin van het onderzoek gaven de vrouwen zelf aan of ze minder insuline namen dan ze zouden moeten. Bijna een derde spoot expres te weinig insuline.

De onderzoekers adviseren dokters om goed aan hun patiënten met diabetes type 1 te vragen of ze minder insuline nemen dan nodig is. Het overslaan van insuline is ook een bekend probleem bij tieners.

Manifest voor elektronisch diabetesdossier

Minister Klink van Volksgezondheid heeft vandaag, op Nationale Diabetesdag, zijn handtekening gezet onder een manifest waarmee partijen zich verbinden aan de oprichting van dit elektronisch diabetesdossier. Met het elektronisch diabetesdossier kunnen zorgverleners onderling en met patiënten informatie uitwisselen.

Klink beschouwt diabetes als een urgent probleem voor onze maatschappij. In Nederland hebben 600.000 mensen diabetes. Elk jaar komen er 70.000 patiënten bij. Zonder ingrijpen telt ons land in 2025 anderhalf miljoen diabetespatiënten. Zij zullen een groot beslag leggen op de vraag naar zorg en daarbij zal een deel van hen niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Het e-diabetesdossier moet op termijn onderdeel worden van het elektronisch patiëntendossier. Het manifest is, behalve door VWS, ondertekend door de Nederlandse Diabetes Federatie, het NICTIZ, patiëntenkoepel NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, IZIT en PreventZorg.

Eén op twintig Belgen heeft diabetes

Eén op de twintig Belgen heeft diabetes en tegen 2020 zal dit cijfer zelfs stijgen naar één op tien. Toch blijven heel wat Belgen de ernst van de ziekte onderschatten.

Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij het glucose- of suikergehalte in het bloed chronisch verhoogd is. Er bestaan diverse vormen van suikerziekte. De twee belangrijkste zijn diabetes type 1, ook “insuline-afhankelijke diabetes” of juveniele diabetes genoemd, en diabetes type 2, ook “niet-insuline-afhankelijke diabetes” of ouderdomsdiabetes genoemd.

Ontnuchterend
Novo Nordisk deed de voorbije maanden een studie bij de inwoners van alle Belgische provincies. De resultaten van de vergelijkende studie zijn naar verluidt ontnuchterend ondanks de talrijke inspanningen van verschillende spelers die het voortouw nemen. Acht op de tien Antwerpenaren denkt gespaard te blijven van diabetes, terwijl vijf op de tien een verhoogd risico heeft.

Weinig kennis
Ook al is het besef van de Belgen rond de ernst van diabetes groot, toch blijft de reflex “niet ik” bij hardnekkig overeind. Opvallend is ook dat amper een op de twee Belgen weet wat diabetes precies is. West-Vlamingen (30 pct) en Antwerpenaren (34 pct) scoren hier het slechtst, terwijl Brusselaars (67 pct) en Oost-Vlamingen (62 pct) het best op de hoogte zijn van de ziekte. Slechts iets meer dan de helft (55 pct) van de Belgen weet dat ongezond eten en onvoldoende beweging het risico op diabetes type 2 sterk verhogen. In Vlaams-Brabant is dat zelfs maar 35 pct.

Wereldwijde bedreiging
Diabetes werd eind 2006 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot wereldwijde epidemie. Voor het eerst erkende de VN toen een niet-besmettelijke ziekte als wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Diabetes is in het Westen vooral een welvaartsaandoening die veroorzaakt wordt door een ongezonde levensstijl en overgewicht.

Kosten
De gemiddelde jaarlijkse behandeling van een persoon met type 2 diabetes kost elk jaar ongeveer 3.300 euro. Meer dan de helft van de kosten (55 pct) hiervan zijn verbonden aan ziekenhuisopname. Met micro-en macrovasculaire complicaties stijgt de jaarlijkse behandelingskost tot meer dan 5.000 euro.
[DeMorgen]

Meer nierproblemen bij Hindostanen

Nederlandse Hindostanen met diabetes type 2 hebben een drie keer zo grote kans op achteruitgang van de nieren als leeftijdsgenoten met diabetes van Nederlandse afkomst. De achteruitgang gaat bovendien veel sneller. Dat komt vooral doordat de Hindostaanse bevolking eerder vet rond het middel krijgt. Dat blijkt uit een promotie-onderzoek aan de Universiteit Leiden van internist Chandieshaw.Het grote onderzoek werd gefinancierd door het Diabetes Fonds.

Internist-nefroloog Prataap K. Chandieshaw onderzocht het ontstaan en verloop van nierproblemen bij een paar honderd Nederlanders met diabetes type 2. Een deel van de groep was van Hindostaanse afkomst en een deel van Nederlandse afkomst. Hij zag opmerkelijke verschillen:

  • Hindostanen die ouder zijn dan 30 jaar hebben een bijna veertig keer zo groot risico om aan de nierdialyse te raken door diabetes type 2 als mensen van Nederlandse afkomst.
  • Hindostanen met diabetes type 2 hebben een driemaal hoger risico op diabetische nierproblemen (nefropathie) dan mensen met diabetes van Nederlandse afkomst.
  • Bij Hindostanen met nierproblemen door diabetes gaat de achteruitgang anderhalf keer sneller dan bij mensen met diabetes van Nederlandse afkomst.

Als verklaring voor de grote verschillen noemt Chandieshaw vooral de grotere kans op buikvet (vet rond het middel) bij de Hindostaanse bevolking. Het overgewicht rond de buik leidt bijvoorbeeld al tot vroege nierbeschadiging nog voordat er sprake is van diabetes.

Chandieshaw raadt aan dat huisartsen bij Hindostaanse mensen regelmatig de buikomvang meten met een meetlint. Zo kan een verhoogd risico op tijd worden opgespoord. Ook moet volgens de onderzoeker al op de basisscholen aandacht zijn voor gezond leven, eten en bewegen om het diabetesrisico te verkleinen.
[Diabetesfonds]