BeweegKuur voor suikerpatiënten

Mensen met diabetes (type 2) krijgen straks van de huisarts mogelijk een BeweegKuur voorgeschreven. De BeweegKuur is een beweegprogramma dat diabeten onder professionele begeleiding op weg helpt naar een actievere leefstijl. Dat is de kern van een nieuwe aanpak die minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat ontwikkelen door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in samenwerking met partners uit de gezondheidszorg.

Een belangrijk doel van het project is na te gaan of de BeweegKuur in aanmerking komt voor opname in het basispakket van de zorgverzekering. Om deze vergoeding vanuit het basispakket mogelijk te maken, moet de (kosten-)effectiviteit aangetoond worden, alvorens het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) een positief advies afgeeft aan de minister.

Volgens cijfers van het RIVM hadden in 2003 ongeveer 600.000 mensen diabetes. Het aantal diabeten (type 2) stijgt jaarlijks met zo’n 70.000 mensen. Daarnaast heeft ongeveer een kwart miljoen mensen diabetes zonder dit te weten. Mensen met diabetes type 2 hebben baat bij meer beweging. Naast de gediagnosticeerde diabeten zijn er naar schatting 900.000 mensen met een hoog risico op diabetes. Met een BeweegKuur kunnen zij de kans op het krijgen van diabetes halveren.

Suikerpatiënten in Groningen vaker naar de dokter

Diabetespatiënten in Groningen gaan vanaf deze maand intensiever behandeld worden door hun eigen huisarts en andere zorgverleners. Daarover hebben zorgverzekeraar Menzis en bijna alle Groningse huisartsen een contract opgesteld dat gisteren is ondertekend.

Van de naar schatting 20.000 diabetespatiënten in Groningen krijgt de helft niet de zorg die ze eigenlijk nodig hebben. Dat is gebleken uit onderzoek van GIANTT, het diabetes-onderzoeksprogramma van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In Groningen hebben Menzis en de Groninger Huisartsen Coöperatie nu de afspraak gemaakt om diabetespatiënten minstens vier keer per jaar op te roepen en volgens de richtlijnen te behandelden.

Bijzonder voor de Groningse situatie is dat het GIANTT-onderzoekersprogramma de beschikking krijgt over alle -anonieme- gegevens van de diabetespatiënten. Daardoor kunnen de resultaten van de nieuwe aanpak meteen wetenschappelijk onderzocht worden. Daarnaast krijgt elke huisarts een rapportage over zijn eigen diabetespatiënten, zodat hij meteen de resultaten van zijn eigen aanpak kan controleren.