Hoger diabetesrisico door Foie Gras

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het eten van ganzen- en eendenlever de kans op diabetes vergroot. Dit geldt ook voor Alzheimer en reuma als deze ziekten al binnen de familie voorkomen. De zogenaamde ‘amyloide’-eiwitten die de werking van verschillende organen kan verstoren zijn hiervoor verantwoordelijk. De onderzoekers voerden de delicatesse aan muizen en na een tijd bleken ze hoge concentraties van het slechte eiwit in hun bloed te hebben, aldus de Amerikaanse onderzoekers in de Daily Mail.

Lichaamsbeweging kan diabetes voorkomen

Met lichaamsbeweging kan diabetes worden voorkomen. Een half uur bewegen per dag is hierbij voldoende.Amerikaanse onderzoekers hebben nu aangetoond dat deze gunstige invloed van bewegen zowel geldt voor dunne mensen als voor dikke mensen.Zij volgden een groep van ruim 1700 mensen tussen 15 en 59 jaar. Aan de hand van een vragenlijst werd de mate van lichaamsbeweging geregistreerd.Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vrouwen die minstens 30 minuten per dag bewogen minder vaak diabetes kregen ongeacht het lichaamsgewicht. Bij mannen werd een minder duidelijke invloed gevonden hetgeen mogelijk kon worden verklaard doordat niet was gevraagd hoeveel men op het werk bewoog.

Informatiebox voor diabetici; DIABOX

DIABOXMensen met diabetes kunnen vanaf vandaag DIABOX aanvragen. Op deze manier krijgen zij alle informatie over diabetes gratis thuisbezorgd. DIABOX is een unieke bewaardoos en bevat zorgvuldig verzamelde informatie op het gebied van diabetes. Deze informatie is onder meer aangeleverd door het Diabetes Fonds, de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Stichting Bloedlink. Daarnaast bevat DIABOX productinformatie van betrouwbare aanbieders zodat de lezer een overzicht krijgt van welke producten en diensten er op diabetesgebied zijn.

Uniek samenwerkingsverband
Alle bij diabetes betrokken maatschappelijke organisaties werken samen mee aan DIABOX. De inhoud van DIABOX is samengesteld in samenwerking met het Diabetes Fonds en de Diabetesvereniging Nederland (DVN). Binnen deze samenwerking is bepaald welke organisaties en welke productinformatie interessant voor DIABOX zijn.

Diabetes is een groot probleem
Op dit moment zijn er circa 600.000 mensen van wie bekend is dat zij diabetes hebben. Daarnaast zijn er nog eens circa 250.000 personen bij wie de diagnose diabetes nog niet gesteld is. In totaal zijn er dus in Nederland naar schatting zo’n 850.000 mensen met diabetes. Jaarlijks komen er in Nederland circa 70.000 mensen met diabetes bij.

Door groei en vergrijzing van de bevolking alleen al neemt het aantal personen met diabetes in ons land in de komende twintig jaar met 35% toe. Als de stijgende trend in overgewicht zich in de toekomst voortzet, zal dat nog veel meer zijn. De verwachting is dat er in 2015 één miljoen mensen met diabetes zullen zijn.

Belang van een goede informatievoorziening
Diabetes heeft een grote invloed op het dagelijkse leven van de patiënt. Mensen met diabetes kunnen echter een belangrijke rol spelen binnen de behandeling van diabetes. Goede informatievoorziening op dit punt over ontwikkelingen op het gebied van diabetes, het voorkomen van eventuele complicaties en de belangrijke rol die zelfcontrole speelt, is dus van zeer groot belang.

DIABOX biedt de aanvrager een eenvoudige manier om gratis interessante folders, met inhoudelijke informatie over diabetes en productinformatie over verschillende producten en diensten, thuis te ontvangen. Thuis heeft de aanvrager alle tijd en rust om deze folders door te lezen. Doordat het informatiemateriaal verpakt is in een handige bewaardoos, kan de aanvrager de materialen overzichtelijk bewaren. DIABOX zorgt ervoor dat de informatie altijd up to date is.

Gratis thuisbezorgd
DIABOX is gratis voor de aanvrager en wordt per post thuisbezorgd. DIABOX kan worden aangevraagd via aanvraagkaarten die via huisartspraktijken en ziekenhuizen verspreid worden en via de website van DIABOX.

Meer aandacht voor kinderdiabetes

Het aantal kinderen met diabetes zal de komende jaren extreem toenemen. Over tien jaar hebben duizenden Nederlandse kinderen de ziekte, aldus professor dr. Bruining van het Maxima Medisch Centrum in het Eindhovense Dagblad.

Professor dr. Bruining, bijzonder hoogleraar Kinderdiabetes en wereldwijd gezien als autoriteit op het gebied van kinderdiabetes, vindt dat er te weinig aandacht voor de ernst van de ziekte is. Volgens hem moeten kinderartsen veel meer samenwerken met internisten en cardiologen over mogelijke interventies, want als de ziekte vroeg wordt geconstateerd is diabetes type 2 nog te genezen.

Diabetes type 2 houdt sterk verband met extreem overgewicht en onvoldoende lichamelijke inspanning. In Nederland hebben op dit moment zo’n vier- à vijfhonderd kinderen deze vorm van diabetes.

Preventie van diabetes moet op agenda

Een goed preventiebeleid voor het voorkomen van diabetes moet in Nederland snel opgezet worden. Dat is een van de uitkomsten van een symposium over diabetespreventie in Den Haag. Het symposium werd georganiseerd door de Nederlandse Diabetes Federatie en medicijnfabrikant Novo Nordisk en was bestemd voor onder meer ministeries, zorgverzekeraars, artsen en verplegers.

Volgens de diverse organisaties is de verkokering tussen bijvoorbeeld ministeries een groot probleem om een eenduidig preventiebeleid op te zetten. Niet alleen het ministerie van Volksgezondheid is erbij betrokken, maar bijvoorbeeld ook Onderwijs, omdat die kinderen op school kan leren wat gezond leven is. Het ministerie van VROM zou kunnen bevorderen dat gebouwen bijvoorbeeld zonder liften worden gebouwd zodat mensen automatisch meer moeten bewegen.

Inhalatie-insuline gebruikt bij behandeling kind

Het kinderdiabetesteam van het Martini Ziekenhuis heeft voor het eerst in Nederland een kind behandeld met inhalatie-insuline. Het gaat om een dertienjarige diabetespatiënt die immuun was geworden voor onderhuids ingespoten kortwerkende insuline. De inhalatie-insuline kan bij de maaltijden door het kind zelf worden ingenomen. Gisteren heeft het team vastgesteld dat de inhalatie-insuline goed werkt en is de jonge patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.

Ten behoeve van registratie is het medicijn bij tweeduizend volwassenen en een paar honderd kinderen onderzocht. In het buitenland wordt de inhalatie-insuline op beperkte schaal voorgeschreven aan volwassenen, meestal in combinatie met bloedsuikerverlagende tabletten. In Nederland is het nog niet verkrijgbaar. Het Martini Ziekenhuis moest de inhalatie-insuline dan ook importeren uit Duitsland, waar enige ervaring is met gebruik door kinderen. De inhalatie-insuline wordt ingenomen met een inhalator, vergelijkbaar met de inhalator die ook door CARA-patiënten wordt gebruikt. Het zogenaamde ’pufje’ bestaat uit kortwerkende insuline die via de luchtwegen in de bloedbaan komt.

Zeldzaam
Het komt heel zelden voor dat een diabetespatiënt immuun is voor onderhuids ingespoten insuline. Tot nu toe wordt in Nederland in deze situatie gekozen voor een insulinepomp die operatief in de buikholte wordt geïmplanteerd. Deze oplossing heeft als nadeel dat een operatie nodig is en dat de relatief grote pomp voelbaar in de buik zit. Andere nadelen zijn dat de pomp om de paar weken door de buik heen aangeprikt moet worden en om de paar jaar aan vervanging toe is. De inhalatie-insuline heeft deze nadelen niet en is veel makkelijker in gebruik.

Onderzoek
In overleg met de ouders van de dertienjarige diabetespatiënt is dan ook gekozen voor de inhalatie-insuline. Het kinderdiabetesteam van het Martini Ziekenhuis heeft zich sterk gemaakt voor de vergoeding van dit medicijn. De zorgverzekeraar heeft uit coulance de vergoeding toegezegd. Voor gebruik op bredere schaal is meer onderzoek nodig naar effecten op langere termijn. Het Martini-team zal de jonge patiënt nauwgezet volgen om na te gaan hoe zij op termijn reageert op dit medicijn. Vooralsnog is de patiënt goed geholpen met de inhalatie-insuline. Na diverse opnames kon zij gisteren eindelijk naar huis om haar dagelijks leven weer op te pakken.
[Martini Ziekenhuis]