Diabetes meest onderschatte ziekte van Nederland

Het risico op diabetes (suikerziekte) door overgewicht en roken is twee tot vier keer zo hoog als Nederlanders denken. Verder schat de bevolking dat het nadelige effect op de levensverwachting bij deze ziekte slechts twee tot drie jaar bedraagt. In werkelijkheid komt dit in de buurt van de tien jaar. Dit blijkt uit een gezondheidsonderzoek van verzekeringsgroep Achmea, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.

Omvang
Ondanks de aandacht voor diabetes de afgelopen jaren is het nog steeds de meest onderschatte ziekte van Nederland, aldus Achmea. In Nederland hebben naar schatting ruim 850.000 mensen diabetes. Van deze groep zijn 250.000 mensen zich hiervan niet bewust (cijfers 2003). Zij lopen hiermee extra risico’s op complicaties. Met een jaarlijkse groei van 72.500 mensen schommelt het aantal diabetespatiënten momenteel rond de één miljoen. De meeste Nederlanders schatten het aantal diabetespatiënten op hooguit 500.000 en onderschatten daarmee dus de omvang van het probleem.

Overige risico’s
Ook het risico op kanker bij overgewicht en roken wordt onderschat. De helft van de bevolking denkt bijvoorbeeld dat overgewicht het risico op kanker niet vergroot. Bij hart- en vaatziekten is de bevolking beter op de hoogte van de risico’s.

Niet straffen, wel helpen
Een meerderheid van de bevolking vindt dat men rokers en mensen met overgewicht niet moet straffen, maar juist moet helpen door middel van gratis of gesubsidieerde diensten.
Hierbij wordt in de eerste plaats naar verzekeraars gekeken en in de tweede plaats naar de overheid.

Uitdaging voor Achmea
Achmea is een zogeheten ‘Challenge-project’ gestart om de bewustwording van diabetes te vergroten, diabetes eerder te constateren, en mensen te stimuleren en te helpen om hun risico’s te verminderen door gezonder te leven.

Achmea Health Check
Een van de preventiemaatregelen van Achmea is de zogeheten Health Check, die vorig jaar 11.000 keer is uitgevoerd. Tussen 19 maart en eind juni 2007 biedt Achmea (via onder meer Zilveren Kruis) de Health Check aan op circa 140 locaties in Nederland. De test richt zich op algemene indicaties voor de lichamelijke gezondheid zoals bloeddruk, bloedglucose, body mass index (BMI) en cholesterol. Achmea werkt bij het afnemen van de Health Check samen met onder andere Care for Human en de Kring-apotheken.
[Leefwijzer]

Meer inzicht in hersenschade door diabetes

De hersenen kunnen lichte schade oplopen van diabetes. De problemen zijn meestal niet ernstig, maar kunnen wel lastig zijn. De oorzaak: langdurig hoge bloedsuikerspiegels en vernauwing van bloedvaatjes. Dat concludeert Ineke Brands in een onderzoek waarop zij in Utrecht promoveert op 30 maart. Het Diabetes Fonds betaalde mee aan het onderzoek.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de hersenen van mensen met diabetes schade kunnen oplopen. Dat komt voor bij zowel type 1 diabetes als type 2 diabetes. Het was alleen nog niet duidelijk waardoor dat komt. Neuropsycholoog Ineke Brands bekeek mensen met en zonder diabetes. Ze maakte hersenscans, voerde lichamelijke onderzoeken uit en liet mensen denk- en geheugentestjes doen.

Brands concludeert dat veel mensen met diabetes vooral problemen krijgen met de snelheid van denken. Dat is vergelijkbaar met wat mensen merken als ze ouder worden, maar bij diabetes kan het al op veel jongere leeftijd gebeuren. Brands raadt aan dat artsen daar meer op letten als mogelijke ‘bijwerking’ van diabetes.

De oorzaken van de hersenschade ligt in langdurig verhoogde bloedsuikers en problemen met de bloedvaatjes, zoals aderverkalking. Het vaak hebben van een hypo (lage bloedsuiker) verhoogde het risico niet.

Dit onderzoek geeft belangrijke nieuwe inzichten. Maar het beantwoordt nog lang niet alle vragen rond hersenschade en diabetes. Meer onderzoek is nodig en er lopen momenteel al verschillende projecten die ook door het Diabetes Fonds worden betaald.
[Diabetesfonds]

Zwarte sojabonen verminderen het risico op diabetes

Een belangrijke risicofactor voor type-2 diabetes is abdominaal vet. Een Koreaanse studie toonde aan dat het eten van zwarte sojabonen het vet- en cholesterolgehalte verlaagt. Dat zou nuttig zijn in de preventie van diabetes.

In de traditionele Oosterse geneeskunde worden zwarte sojabonen gebruikt bij de behandeling van diabetes. In Korea, aan de universiteit van Hanyang, werd naar aanleiding van dit gegeven een onderzoek gedaan naar het effect van zwarte sojabonen bij ratten.

In dit experiment kregen 32 ratten een dieet met hoog vetgehalte. De proefdieren werden verdeeld in vier groepen. De eerste groep kreeg geen zwarte sojabonen, terwijl bij de andere groepen twee, zes of tien procent van hun energie-inname afkomstig was uit zwarte soja.

De onderzoekers vonden bij ratten die 10% van hun energie verkregen uit zwarte sojabonen slechts de helft van de gewichtstoename als bij de ratten die geen sojabonen in hun dieet hadden. In deze groep was het bloedcholesterolgehalte 60% lager dan in de groep die geen soja in hun dieet had.

David Bender, van de Royal Free and University College Medical School in Londen, beweert dat de sojaproteïne invloed zou hebben op het vetmetabolisme in de lever en het vetweefsel. Hierdoor zou er minder synthese gebeuren van nieuwe vetzuren en cholesterol. Het probleem bij type-2 diabetes is een verminderde werking van insuline. Dit wordt veroorzaakt door het teveel aan abdominaal vetweefsel. Maar hij zegt ook dat het eten van zwarte soja geen behandeling voor obesitas kan zijn: “Als de voedselinname groter is dan het energieverbruik, zal het overschot sowieso ergens worden opgeslagen als vet, zelfs wanneer zwarte soja vetzuursynthese zou proberen te verhinderen.”

Toch zijn de resultaten van het onderzoek interessant. Zwarte sojabonen hebben een laag vetgehalte, veel vezels en veel proteïnen. Het is dus erg voedzaam. Maar om diabetes tegen te gaan is er meer nodig, zoals regelmatige lichaamsbeweging en een gezond dieet.
[gezondheid.infoblog.be]

Diabetes op tv in KiesBeter

Aankomende zondag staat de derde aflevering van het medisch consumentenprogramma KiesBeter in teken van diabetes. Naast uitleg wat diabetes is en wat voor een behandelingen er mogelijk zijn, worden er twee personen gevolgd.

In Nederland hebben ruim 600.000 mensen diabetes. Waarschijnlijk lopen er nog zo’n 250.000 mensen rond in Nederland waar het bloedsuiker-gehalte wel al te hoog is, maar die nog niet gediagnosticeerd zijn. De verwachting is dat dit aantal nog flink zal toenemen. Diabetes (in de volksmond suikerziekte) is een van de grootste bedreigingen in de volksgezondheid van deze tijd.

Maar wat is diabetes eigenlijk? In deze aflevering krijgt u daar een duidelijk antwoord op. Naast de uitleg wat diabetes is en wat voor een behandelingen er mogelijk zijn volgen we de volgende twee personen.

Sam is 58 jaar en heeft al zo’n 30 jaar diabetes type 2. Toen Sam diabetes kreeg was er nog niet zoveel over de ziekte en behandeling bekend als nu.

Rianne is getrouwd en is moeder van 2 kinderen. Toen Rianne zwanger was van haar eerste kindje kreeg zij zwangerschapsdiabetes. Volgens de arts zou de diabetes na de zwangerschap weer weg zijn, maar dat gebeurde niet.

Het programma is op 18 maart om 11.30 te zien op RTL4. Voor meer informatie over de uitzending of over KiesBeter, kijk op kiesbeter.nl.

Diabetes type 2 bedreiging volksgezondheid

Diabetes type 2 is waarschijnlijk een nog grotere bedreiging van de volksgezondheid dan al werd aangenomen. De aandoening kan zonder adequate behandeling leiden tot hart- en vaatziekten en blindheid en kan schade toebrengen aan het zenuwstelsel en de nieren. Diabetes type 2 is een ziekte die doorgaans op latere leeftijd ontstaat, maar als gevolg van het groeiende overgewicht in de Westerse wereld steeds vaker bij jongeren voorkomt. In het Canadese Ontario is nu al het aantal diabetespatiënten bereikt dat eigenlijk was berekend voor 2030. Immigranten uit Zuidoost Azië lopen meer risico, door een combinatie van erfelijke factoren en ongezonde Westerse eet- en leefgewoonten.
[ConsuMed]

Resveratrol tegen diabetes en als levensverlenger

Een experiment met muizen leit een onverwacht gunstig effect zien van resveratrol, de bekendste vertegenwoordiger van de salvestrolen. De Muizen lieten in het experiment zien dat ze met resveratrol hun buikje vol konden eten zonder dikker te worden en ook nog eens langer leefden. Het experiment werd gepubliceerd in het serieuze tijdschrift Nature. Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van Harvard Medical School. De muizen waren van middelbare leeftijd.

Dat is voor muizen 52 weken oud. Ze waren in drie groepen verdeeld: groep 1 kreeg gewoon muizenvoer, groep 2 kreeg hoog-calorische [vette] voeding en froep 3 ook de hoog-calorische voeding met extra resveratrol. Op een leeftijd van 60 weken bleken de overlevingscurves van de laatste twee groepen muizen van elkaar af te wijken. De resveratrolgroep leefden gemiddeld drie tot vier maanden langer. Op een leeftijd van 114 weken, dus op hun oude dag, bleek 50% van groep 2 en 33% van groep 3 te zijn gestorven. Tot de parameters die in groep 2 significant slechter bleken dan in groep 3 behoorden typisch de diabetes-risicofactoren, zoals plasmaniveaus van insuline, glucose en insulineachtige groeifactor-1 [IGF-1]. Pathologische bestudering van het hartweefsel van de muizen in de drie dieetgroepen lieten zien dat overtollig vetweefsel, degeneratie en ontstekingen significant minder voorkwamen bij de muizen met het standaarddieet en de resveratrol-aangevulde muizen [respectievelijk 1,6 en 1,2 punten op een relatieve schaal van 0-4]. De hoog-calorische groep muizen scoorden gemiddeld 3,2 punten. Dus de hoog-calorie en resveratrolgroep deden het beter dan de muizen op het standaarddieet.

Een ander bemoedigend aspect was dat de resveratrol bij de muizen al na zes maanden een beschermend effect lieten zien en de nadelige effecten van het vetdieet teniet deden. De onderzoekers hebben uiteraard getracht het mechanisme van de werking van resveratrol te verklaren. Ze doen dit op basis van de theorie van de zogeheten sirtuïnen, een groep enzymen die het effect van calorierestrictie nadoen. Inderdaad bleek resveratrol deze sirtuïnes te stimuleren, inclusief de sirtuïne die bij mensen voorkomt, SIRT1. Professor Steve Bloom van de Imperial College in Londen ziet de studie desgevraagd door de BBC als potentieel de “doorbraak van het jaar”. Het voedt ook weer de opvatting dat rode wijn bijdraagt aan een langer gezond leven, hoewel de hoeveelheden resveratrol die we met de wijn binnenkrijgen een factor 300 lager is dan die welke is gebruikt in de muizenproef. De hoeveelheid resveratrol in een fles rode wijn ia afhankelijk van de gebruikte druivensoort en varieert per seizoen. Een fles wijn kan daarom tussen 0,15 en 4,4 mg resveratrol bevatten.

Maar de wijnen gemaakt van de druivensoorten Merlot, Cabernet, Zinfandel, Shiraz en Pinot Noir bevatten de meeste resveratrol. Wordt echter de muizenproef als uitgangspunt genomen, dan is de mens voor een voldoende inname aangewezen op een voedingssupplement. De gunstige werking op de gezondheid vertaalt zich vooral in een gunstig effect op de mentale gezondheid en de conditie van het hart. Nu is daar nog eens bijgekomen het teniet doen van de ongunstige effecten van zwaarlijvigheid. De muizen lieten zien dat met resveratrol de insulinegevoeligheid toenam, de glucoseniveaus verminderden en de weefsels van het hart en de lever er gezonder uitzagen. Hiermee kan resveratrol mogelijk een belangrijke factor zijn bij de preventie en behandeling van diabetes type-2.
[Ortho Institute]

Tevredenheid over nieuwe diabeteszorg

De nieuwe aanpak om diabetespatiënten vaker en dichter bij huis te controleren werkt goed. De patiënten hebben dat zelf aangegeven in een groot onderzoek naar diabeteszorg door huisartsen. Dat heeft dr. Victor Pop, hoogleraar Eerstelijnszorg Universiteit Tilburg, maandag gezegd.

In de regio Zuidoost-Brabant draait sinds vorig jaar een project waarbij diabetespatiënten drie tot vier keer per jaar worden gecontroleerd. De onderzoeken worden gedaan door een praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Tijdens iedere controle worden alle aspecten van suikerziekte onderzocht waaronder ogen, voeten, bloeddruk, gewicht en glucosegemiddelde. ,,In het verleden gebeurde dat onderzoek versnipperd over diverse ziekenhuizen en artsen”, zegt Pop.
[ANP]

Behandelen depressie belangrijk voor diabetes

Depressie maakt het moeilijker om de bloedsuiker in balans te houden. Aldus Amerikaanse onderzoekers, die benadrukken hoe belangrijk het is om depressie goed te behandelen bij diabetes. Het onderzoek is gedaan met mensen met type 2 diabetes.

De onderzoekers uit St. Louis behandelden 93 mensen met type 2 diabetes en depressie met medicijn tegen depressie. Ze kozen een middel dat erom bekend staat dat het niet gewichtsverhogend is. De deelnemers knapten aantoonbaar op: de depressie nam af en hun bloedsuiker was beter te reguleren: het HbA1c daalde.

Mensen met diabetes hebben een twee tot drie keer zo grote kans op ernstige depressie als mensen zonder diabetes of andere chronische ziekte.
[DiabetesFonds]