Diabetesvereniging Nederland tevreden over nieuwe regeerakkoord

De Diabetesvereniging Nederland is tevreden over het nieuwe regeerakkoord dat veel goeds biedt voor mensen met een chronische ziekte. Er wordt verbetering van voorzieningen en beter betaalbare zorg aangekondigd. Dit door onder andere een tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met een laag inkomen.

Ook positief volgens de DVN is dat het nieuwe zorgstelsel in grote lijnen gehandhaafd blijft en de marktwerking nog verder wordt gestimuleerd. Directeur Joop Gillissen licht toe dat de markt alleen kan werken als de consument een bewuste keuze kan maken: “Om mensen bij die keuzes te helpen, is goede informatie nodig. Betrouwbare informatie, die onafhankelijk van marktpartijen is samengesteld. Dit laatste betekent ook een grote opgave voor de DVN. Naast de bemoeienis met de kwaliteit van de diabeteszorg, betekent dit immers ook een taak om mensen met diabetes hierover goede informatie aan te bieden.”

Preventie
Aandacht voor preventie staat bovenaan de agenda van het nieuwe kabinet. Dit juicht de DVN toe. Meer aandacht voor preventie is onontkoombaar met de enorme groei van het aantal mensen met diabetes in het vooruitzicht. Ook verheugend is dat zorgverzekeraars hiervoor meer aandacht krijgen, zeker ook bij het voorkomen van complicaties van mensen die al diabetes hebben. Door goede zorg aan te bieden en educatie te vergoeden, kan in dit opzicht nog veel bereikt worden.

Premies en eigen betalingen
Uit het regeerakkoord blijkt dat de no-claim binnenkort eindelijk van de baan is. En het eigen risico dat wordt ingevoerd bij de zorgverzekering geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast kan de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen verrekend worden met de premie voor de zorgverzekering. Allemaal positieve punten voor chronisch zieken, vindt de DVN. Want hierdoor wordt het verkrijgen van een zorgtoeslag eenvoudiger en kan de financiële druk voor patiënten met een laag inkomen iets verminderen.

Kwaliteit van zorg
De invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in 2009 is een zeer belangrijk punt, vindt de DVN. Directeur Gillissen: “De invoering van het EPD is een belangrijke voorwaarde voor goede kwaliteit van diabetesketenzorg voor een zo laag mogelijke prijs. Het werkt efficiency én kwaliteit in de hand. Eigenlijk had het EPD er nu al moeten zijn! Goede diabetesketenzorg is ondenkbaar zonder EPD.”

Dialoog met belanghebbenden
De DVN, als belangenbehartiger van mensen met diabetes, is blij met het voornemen van het kabinet om met alle belanghebbenden te gaan samenwerken bij het vormgeven van nieuwe zorgstructuren.
Patiënten komen in dit regeerakkoord meer aan bod dan voorheen. De DVN juicht dit toe, maar stelt samen met de CG-Raad vast, dat voortdurende en bijzondere aandacht hard nodig is voor chronisch zieken en gehandicapten.
Een groot punt van zorg is de risicoverevening, die goed geregeld moet zijn, om te voorkomen dat mensen met een chronische ziekte ongewenste klanten worden van zorgverzekeraars. Zonder een goede risicoverevening valt er namelijk niks te kiezen.
[Diabetesvereniging Nederland]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.