Onzuivere bloedsuikermetingen bij diabetespatiënten in ziekenhuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijdag alle ziekenhuizen gewaarschuwd betrouwbare bloedsuikermetingen bij diabetespatiënten uit te voeren. De laatste weken hebben drie patiënten gezondheidsproblemen gekregen doordat ze te veel insuline kregen toegediend.

Dat kwam doordat de metingen een hogere bloedsuikerwaarde aangaven dan de patiënten in werkelijkheid hadden. Volgens een woordvoerster van de Inspectie kregen de patiënten bijvoorbeeld last van duizelingen. De aanvallen kunnen gevaarlijk zijn, omdat de patiënten in coma kunnen raken.

Ziekenhuizen gebruiken apparaten waarmee de bloedsuikerwaarde aan het bed van de patiënt kan worden gemeten. Volgens een woordvoerster van de inspectie zouden ziekenhuizen kunnen overwegen de metingen weer, net als vroeger, in het lab met een injectiespuit te doen.

Diabetespatiënten die thuis zelf hun bloedsuikers meten, hoeven zich volgens de inspectie geen zorgen te maken. Zij gebruiken een ander type apparaat. De inspectie gaat de apparaten waarmee de ziekenhuizen werken de komende tijd onderzoeken.
Het gaat om apparaten afkomstig van verschillende fabrikanten. Volgens de woordvoerster is niet duidelijk waarom er de laatste weken plotseling drie meldingen zijn binnengekomen, terwijl de apparaten al veel langer in gebruik zijn.
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie heeft vrijdag geadviseerd bij de afname van bloed volgens de hygiënerichtlijnen te werken en voldoende bloed af te nemen.
[ANP]

Hoger diabetesrisico door rood vlees

Wie te veel roodvlees eet, loopt een verhoogd risico op het krijgen van diabetes type 2. Dit komt waarschijnlijk door de hoeveelheid ijzer in het vlees. Dat stelt Dr. Rui Jiang, van de Harvard School of Public Health in Boston in nieuw onderzoek. IJzer uit andere bronnen hadden dit effect niet. Eerdere onderzoeken hadden al een verband gelegd tussen extreem hoge ijzerwaarden in het lichaam en de ontwikkeling van diabetes.

Nader onderzoek naar een verband tussen ijzerinname en diabetes type 2 werd verricht door Jiang en collega’s in Boston. Het onderzoek vond plaats bij bijna 40.000 mensen. De proefpersonen hadden aan het begin van het onderzoek in 1986 geen diabetes, hartproblemen of kanker. Gedurende de 12 jaar lopende studie kregen 1.168 personen diabetes type 2, meldt the American Journal of Clinical Nutrition.

Het risico op het krijgen van diabetes type 2 nam toe met een stijgende inname van heemijzer [type ijzer dat gevonden wordt in rode bloedcellen]. Inname van heemijzer uit andere bronnen en het krijgen van bloedtransfusies hadden geen invloed op een verhoogd risico op diabetes. Uit het onderzoek kwam niet naar voren of het verband nu kwam door het heemijzer of dat andere componenten uit roodvlees ervoor verantwoordelijk waren. Nader onderzoek naar de ijzeropslag in het lichaam en de relatie met diabetes is nodig.
[Meat & Meal]

Minder kans op ouderdomsdiabetes met alcoholische drank

Een tot drie glazen alcoholische drank per dag vermindert de kans op ouderdomsdiabetes. Drank verhoogt de concentratie van het eiwit adiponectine in het bloed, hetgeen het weefsel gevoeliger voor insuline kan maken.

Dit stelt Joline Beulens, die woensdag promoveerde aan de Wageningen Universiteit. Matige alcoholcomsumptie zou de kans op diabetes type 2 met 30 procent terugbrengen. Het type alcoholische drank (bier, wijn, sterke drank) heeft geen invloed op het resultaat.

Eerder werd bekend dat een paar glazen het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Bij hart- en vaatziekten veroorzaakt alcohol een toename van het (goede) HDL-cholesterol in het bloed. HDL transporteert cholesterol uit de weefsels naar de lever om daar afgebroken te worden.

Beulens, die haar onderzoek uitvoerde bij TNO in Zeist, vond aanwijzingen dat matig alcoholgebruik de insulinegevoeligheid verhoogt. Insuline transporteert glucose (suiker) naar de weefsels, waaronder de spieren.

Wanneer de weefsels minder gevoelig worden voor insuline en minder glucose opnemen, kan de glucoseconcentratie in het bloed te hoog worden. Als dat regelmatig gebeurt is er sprake van diabetes.
[ANP]

Diabetici met overgewicht kunnen stoppen met insuline

Een leefstijltraining voor suikerpatiënten met overgewicht levert zeer goede resultaten op. De suikerpatiënten voelen zich stukken beter en de kosten voor medicijnen dalen spectaculair. Dit staat vandaag te lezen in het AD.

Volgens Dr. Gerrit de Groot van de Obesitas Kliniek in Hilversum levert een intensief trainingsprogramma voor suikerpatiënten meer op dan het voorschrijven van insuline en medicijnen. Deelnemers voelen zich nar de training zowel geestelijk als lichamelijk beter en er kan veel bespaard worden op bijv. de kosten van insuline.

Via een intensief trainigsprogramma van 65 weken worden suikerpatiënten geleerd optimaal gebruik te maken van voeding en beweging. De resultaten zijn vandaag bekend gemaakt en de deelnemers vielen gemiddeld 10 kilo af. Bij de 34 mensen die insuline gebruikten, werd een totale besparing geboekt van liefst 32.400 euro. Simpelweg omdat zij dat medicijn nu niet of minder hoeven in te spuiten.

De Groot is tevreden over de resultaten, maar er moet veel gebeuren. Verzekeraar VGZ, de grootste maatschappij in het land, is enthousiast, maar anderen moeten nog over de streep worden getrokken.

Eiwit speelt rol bij diabetische nierziekte

In Nederlands onderzoek is een eiwit ontdekt dat een rol speelt bij diabetische nierziekte. Het onderzoek is deels betaald door het Diabetes Fonds. Onderzoeker Peggy Roestenberg van het UMC Utrecht promoveert op 9 januari op dit onderzoek. Met de resultaten is een Amerikaans farmaceutisch bedrijf al een proef begonnen bij mensen met diabetes en nierproblemen.

Op de langere termijn krijgen veel mensen met diabetes problemen met de nieren, nefropathie. De nieren werken dan steeds slechter doordat er een soort littekenweefsel in groeit. Daardoor doen ze hun filterende werking in het lichaam niet meer goed.

Het team met onderzoeker Roestenberg ontdekte dat een bepaald eiwit een rol speelt bij het ontstaan van de nierproblemen: CTGF, afgekort van het Engelse Connective Tissue Growth Factor. De hoeveelheid CTGF in bloed en urine duidt erop dat nierproblemen aan het ontstaan of verergeren zijn.

Bovendien bleek dat CTGF voor een groot deel door de zieke nier zelf wordt aangemaakt. De onderzoekers toonden aan dat bepaalde medicijnen het eiwit CTGF afremmen en voorkomen dat de nierziekte erger wordt. Op basis van deze veelbelovende resultaten doet een farmaceutisch bedrijf momenteel al een proef bij mensen met diabetes en nierproblemen. Mogelijk kan hiermee in de toekomst nierschade worden voorkomen of zelfs voor een deel genezen.
[Diabetesfonds]

Borstvoeding misschien van invloed op type 1 diabetes by baby’s

Uit Gronings onderzoek, betaald door het Diabetes Fonds, blijkt dat borstvoeding waarschijnlijk belangrijk is om de kans op type 1 diabetes van de baby te verkleinen. Het beschermende effect is er alleen wanneer daarnaast geen andere voeding wordt gegeven. Mogelijk hangt het ontstaan van type 1 diabetes samen met de darmflora. Verder onderzoek is nodig voordat er concrete adviezen voor ouders kunnen komen. Op 10 januari promoveert Sylvia Brugman op dit onderzoek.

De Nederlandse onderzoekers bekeken bij ratten met een verhoogde kans op type 1 diabetes of verlenging van de borstvoedingsperiode beschermt tegen het ontstaan van diabetes. Ook werd onderzocht of het toevoegen van andere voeding tijdens de borstvoedingsperiode die kans beïnvloedt. Daarnaast heeft het team gekeken naar de invloed van de darmflora op het onstaan van type 1 diabetes.

De onderzoekers concluderen dat het langer geven van borstvoeding alleen beschermt tegen type 1 diabetes als er daarnaast niet ook ander voedsel wordt gegeten. Die uitkomst kan belangrijk zijn voor ouders van kinderen met een verhoogde kans op het krijgen van type 1 diabetes. Een kind heeft een verhoogde kans als één of beide ouders het hebben.

Omdat dit onderzoek is gedaan met dieren, is het nog niet zeker of de uitkomsten ook gelden voor mensen. Maar het bewijs dat bij ratten de darmflora een rol lijkt te spelen bij de ontwikkeling van diabetes is nieuw en belangrijk om verder te onderzoeken. Als dat bij mensen ook het geval is, biedt het aanknopingspunten om type 1 diabetes in de toekomst te kunnen voorkomen.

In december heeft het Diabetes Fonds subsidie toegekend aan een vervolgonderzoek om de rol van de darmflora bij het ontstaan van type 1 diabetes verder te bestuderen.
[Diabetesfonds]

Doorbraak in bestrijding diabetes in China

Chinese wetenschappers hebben een moleculeverbinding geïdentificeerd die in staat is om diabetes bij muizen onder controle te houden. Die ontdekking zou kunnen leiden tot orale behandelingen voor de meest voorkomende vorm van menselijke diabetes. Dat blijkt uit een studie die vandaag werd gepubliceerd. De molecule is alleen nog maar uitgetest op muizen, zo luidt het in de studie die in gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Als de doeltreffendheid ervan ook aangetoond kan worden bij mensen, zou dat kunnen leiden tot een medicijn dat de huidige behandelingen kan vervangen. Die nieuwe methodes zouden comfortabeler zijn voor de patiënten, die zich nu nog twee keer per dag insuline moeten inspuiten.

Medicijn
“Wij zijn op zoek naar farmaceutische partners om het medicijn te ontwikkelen”, stelt Ming-Wei Wang, directeur van het Chinese nationale geneesmiddelenagentschap en belangrijkste auteur van de studie. De vorsers van het centrum hebben de molecule (Boc5) geïdentificeerd nadat er duizenden stoffen de revue waren gepasseerd om te zoeken naar die stoffen waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van de menselijke darmhormonen die de werking van glucose regelen. Die hormonen worden GLP-1 genoemd.

1 op 10
Het is bewezen dat de GLP-1 hormonen het glucoseniveau bij diabetespatiënten kunnen normaliseren. Maar aangezien hun doeltreffendheid snel vermindert na verloop van tijd, toont de farmaceutische industrie veel interesse in bestanddelen die gelijkaardige effecten hebben als dat hormoon, maar die langer werkzaam zijn. Wereldwijd wordt één mens op tien getroffen door diabetes. Diabetes van het type 2 komt veruit het vaakst voor.
[HLN]

VN neemt diabetesresolutie aan

De Verenigde Naties hebben een VN-resolutie over diabetes aangenomen. Het is de eerste keer dat regeringen erkennen dat een niet-infectueuze aandoening als diabetes net zo’n serieuze bedreiging voor de wereld kan zijn als malaria, tuberculose of HIV/AIDS.

Een steeds groter aantal landen vroeg de laatste tijd steun voor de aanname van een diabetesresolutie, omdat het diabetesprobleem nog steeds groeit. Het aantal mensen met diabetes is de laatste jaren ruim verdubbeld. Momenteel zijn er ruim 230 miljoen mensen met deze aandoening; jaarlijks komen er zeven miljoen bij. Iedere tien seconden overlijdt er iemand aan diabetes en komen er twee mensen met de ziekte bij.

Ook vanuit Nederland is actie gevoerd voor de aanname van de diabetesresolutie. De Nederlandse diabetesorganisaties waaronder het Diabetes Fonds zijn op 14 november, Wereld Diabetesdag, een petitie gestart. Daarmee vroegen ze steun voor de VN-resolutie. Binnen enkele uren waren er duizenden handtekeningen binnen. Deze actie sloot aan bij de campagne UNite for Diabetes van de International Diabetes Federation. Deze organisatie is in ruim 150 landen vertegenwoordigd.
[Diabetesfonds]