Diabetesrevalidatieprogramma aanbevolen door NIGZ

Het diabetesrevalidatieprogramma van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG is één van de vijf programma’s die effect hebben volgens het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Het NIGZ doet deze constatering in het rapport Diabeteseducatie in Nederland. State of the art van methoden & materialen. De kern van het programma is dat patiënten aan het eind voldoende kennis en vaardigheden hebben om hun eigen ziekte als het ware te managen.

Het doel is patiënten te leren omgaan met hun ziekte. Zo ondersteunt en begeleidt het team de patiënt bij leefstijl en het toepassen van vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Een belangrijke pijler van het programma is dat patiënten zelf hun gewenste behandeldoelen formuleren. Door deze behandelinhoud biedt het UMCG een programma dat, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, effectief is en zich volgens het NIGZ onderscheidt van andere programma’s in Nederland.
[UMCG]

Paniekaanval heeft effect op suikerziekte

Diabetici die regelmatig paniekaanvallen hebben, hebben vaker hun diabetes niet goed onder controle, aldus een Amerikaans onderzoek. Uit eerder onderzoek van deze wetenschappers was al naar voren gekomen dat depressie samenging met een minder goed gecontroleerd glucoseniveau, meer diabetessymptomen en minder goed functioneren.

Depressie en paniek gaan vaak samen, maar de onderzoekers waren er niet zeker van dat patienten met paniekaanvallen ook dezelfde indicatoren zouden hebben.

Bij het onderzoek kregen 4385 diabetes-patienten een vragenlijst. Van de deelnemers gaf 4,4% aan paniekaanvallen te hebben die een gedragsverandering hadden veroorzaakt. Van deze patienten had iets meer dan de helft ook symptomen van depressie.
(Bron: General Hospital Psychiatry, 2006)
[Dieet.plein.nl]

Diabetestest is schot in de roos

De belangstelling voor de gratis bloedsuikertest bij de apotheek is enorm. Dat merkten niet alleen de apotheken die gisteren wél prikten, maar vooral ook de apotheken die pas later deze maand hun testdag hebben. Het is namelijk niet zo dat mensen zich deze maand dagelijks overal kunnen melden voor een test. Nee, elke apotheek prikt de komende weken slechts één dag.
[BN/DeStem]

Hyperglykemie bij diabetes is schadelijker dan gedacht

Langdurig verhoogde bloedglucosewaarden bij diabetespatiënten – zogenaamde ‘hypers’ (hyperglykemie) – kunnen tot hersenschade leiden. Dit blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Alette Wessels van VU medisch centrum. Dat juist teveel glucose (suiker) in het bloed tot blijvende schade in de hersenen kan leiden, is met name belangrijk voor type 1 diabetespatiënten. Vaak proberen zij vooral te lage glucosewaarden in hun bloed te voorkomen, omdat ze zich bij zo’n ‘hypo’ plotseling heel slecht voelen: ze gaan trillen, zweten en krijgen een hongergevoel. Bij een hyper zijn de symptomen minder acuut.

Het is al langer bekend dat type 1 diabetes – insuline-afhankelijk – kan leiden tot schade aan de kleine bloedvaten, met name van de ogen, nieren en perifere zenuwen. Door dit laatste kan de patiënt bijvoorbeeld last krijgen van pijn in de onderbenen en voeten. De voornaamste oorzaak hiervan is chronische hyperglykemie: langdurig verhoogde bloedglucosewaarden. Van recenter datum zijn aanwijzingen dat diabetes ook van invloed kan zijn op de hersenen, en daarmee problemen geeft met bijvoorbeeld mentale snelheid en flexibiliteit. De patiënt gaat dan bijvoorbeeld trager denken en heeft meer moeite met meerdere dingen tegelijk doen. Tot voor kort werd gedacht dat vooral láge bloedglucosewaarden (hypoglykemieën) bij type 1 diabetes tot hersenschade konden leiden. Onderzoek van neuropsycholoog Alette Wessels wijst uit dat het waarschijnlijker is dat die schade veroorzaakt wordt door langdurig tevéél glucose in het bloed.

In haar onderzoek vergeleek Wessels drie groepen: patiënten met type 1 diabetes met schade aan de kleine bloedvaten, type 1 diabetespatiënten zonder dergelijke complicaties en gezonde controlepersonen. De onderzoeksresultaten laten voor het eerst zien dat diabetespatiënten mét schade aan de kleine bloedvaten, veroorzaakt door hyperglykemie, ook milde cognitieve stoornissen vertonen. Bovendien werd via MRI-onderzoek vastgesteld dat zij een veranderde hersenstructuur en -activiteit hebben. Wat de gevonden hersenafwijkingen bij type 1 diabetes precies betekenen voor de patiënt, zal door vervolgonderzoek helder moeten worden. Dit onderzoek is inmiddels gestart.
[VUMC]

Overgewicht en diabetes bedreigen oorspronkelijke volkeren

De oorspronkelijke bewoners van verscheidene gebieden op de wereld worden ernstig in hun voortbestaan bedreigd door welvaartsziekten. Aan het einde van de 21ste eeuw zouden onder anderen de Australische aboriginals en de indianen in Zuid- en Noord-Amerika kunnen zijn uitgestorven omdat hun gezondheid nu al snel achteruit gaat door overgewicht en diabetes. Deze vrees spraken deskundigen uit die maandag bijeen waren op een internationale conferentie over diabetes in het Australische Melbourne.

Volgens verscheidene wetenschappers zijn oorspronkelijke volkeren genetisch extra vatbaar voor diabetes type II dat vooral door overgewicht ontstaat, zo meldde de BBC. Verder zijn de leef- en eetgewoonten van deze bevolkingsgroepen de afgelopen decennia snel en ingrijpend veranderd.

Volgens recent onderzoek leidt al 50 procent van de volwassen bevolking op het eiland Nauru in de Stille Oceaan aan diabetes type II.

Dat geldt ook voor 45 procent van de Sioux- en de Pima-indianen in de Verenigde Staten en voor 30 procent van de inwoners van een gebied in het noorden van Australië. Het gaat om de grootste epidemie in de wereldgeschiedenis, aldus Paul Zimmet, de directeur van het Internationaal Diabetes Instituut in Australië.

De deskundigen die in Melbourne bijeen zijn gekomen voor de driedaagse conferentie, willen aan de Verenigde Naties voorstellen doen om internationaal maatregelen te nemen tegen het probleem.
[ANP]

5 procent Belgen heeft suikerziekte

Dertig tot 40 procent van de patiënten die dit jaar al werden opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Gent had diabetes. Dat is een alarmerend cijfer. Het is geweten dat ongeveer 1 op 20 Belgen aan de ziekte lijdt. Maar omdat symptomen niet altijd of zeer laat opdijken, is goed de helft van hen niet eens op de hoogte.

Maatregelen nodig
“Als er op korte termijn geen kordate maatregelen getroffen worden, kan het aantal diabetici binnen 20 jaar zelfs nog verdubbelen”, zegt het UZ Gent. Naar aanleiding van de Werelddiabetesdag morgen, dinsdag onderneemt het ziekenhuis speciale acties. Het diabetesteam van het UZ Gent bezoekt alle afdelingen in het ziekenhuis om er zich voor te stellen en er is ook een speciale diabetesquiz. In samenwerking met de Vlaamse Diabetes Vereniging komt er een infostand voor personeel en bezoekers waar iedereen zijn bloedsuikerspiegel en risicoprofiel kan laten bepalen.

Speciale consulenten
Goed een jaar zijn de speciale diabetesconsulenten – gespecialiseerde verpleegkundigen – aan de slag en het zijn zij die tot de “alarmerende vaststelling” kwamen dat zoveel patiënten in het UZ aan diabetes lijden. “In de eerste helft van dit jaar kregen zij ruim 155 concrete vragen van een arts, verpleegkundige, patiënt of familie, voor een interventie bij een suikerzieke aan bed”, zegt UZ-woordvoerster Helga De Keyzer. “De consulenten geven ook regelmatig opleiding en informatie aan de medische diensten zelf, omdat die niet altijd weten hoe ze op een correcte manier diabetici moeten behandelen of verzorgen”.

Twee vormen
Er zijn twee vormen van diabetes. Type 1 is een auto- immuunziekte, waarbij het lichaam geen insuline aanmaakt. Deze vorm komt vanaf de kinderleeftijd voor. Bij type 2, de zogenaamde ouderdomsdiabetes, is er onvoldoende insuline aanwezig of is ze minder werkzaam. De consulenten pleiten voor nog meer sensibilisering en meer mogelijkheden voor een vroege diagnose door de huisarts.
[HLN]

Veel kinderen met diabetes hebben ook coeliakie

Ongeveer 1 op de 8 kinderen met type 1 diabetes heeft ook coeliakie, oftewel ze verdragen geen gluten uit voeding. Dat blijkt uit een onderzoek in Denemarken. Daardoor kunnen kinderen onder meer een groeiachterstand oplopen. Een glutenvrij dieet is de oplossing. De onderzoekers pleiten voor meer controle op coeliakie bij kinderen met type 1 diabetes.

Coeliakie is een aandoening waarbij iemand geen gluten verdraagt. Gluten zijn bestanddelen van eiwitten die vooral zitten in tarwe, haver, rogge, gerst en spelt. De gluten tasten het slijmvlies van de dunne darm aan. Dat kan leiden tot krampen, buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree en gewichtsverlies.

Deense onderzoekers bekeken bijna driehonderd kinderen onder de zestien jaar met type 1 diabetes. Ze stelden bij 1 op de 8 van hen coeliakie vast. Die kinderen hadden daardoor een groeiachterstand. Met een glutenvrij dieet verdwenen de klachten en haalden ze binnen twee jaar de groeiachterstand in. Het dieet had geen invloed op hun bloedsuikerspiegel en algehele diabetesregulatie.

Coeliakie komt bij mensen met diabetes naar verhouding bijna twee keer zo vaak voor als bij mensen zonder diabetes. Vijf procent van de mensen met diabetes heeft ook coeliakie. Dat aantal ligt bij kinderen met diabetes nog hoger, zo blijkt nu uit het onderzoek.

Daarom is het verstandig dat iemand met diabetes met maagdarmklachten zich laat testen op coeliakie. Maagdarmklachten zijn ook een vaak voorkomende klacht bij diabetes te gevolge van zenuwschade, daarom wordt coeliakie nogal eens over het hoofd gezien. De Deense onderzoekers pleiten ervoor om kinderen met diabetes standaard te testen op coeliakie.

Voor meer informatie over coeliakie: zie www.coeliakievereniging.nl
[Diabetesfonds]