Regelmatig vitamine D-tekort bij diabetes

Italiaanse onderzoekers vonden dat vitamine D-tekort frequent voorkomt bij patiënten met ouderdomssuiker. Voor dit onderzoek werden bloedspiegels van vitamine D vergeleken van 459 diabetes type-2 patiënten en 459 controlepersonen.

Bij de suikerpatiënten werd in 61% van de gevallen een tekort gevonden en bij de controles in 43%. Dit is een significant verschil. Verder bleek 31% van de suikerpatiënten hart- en vaatziekten te hebben. Dit stond in een sterke relatie met lage vitamine D-spiegels.

Volgens dr. Giovanni Targher, één van de onderzoekers, is meer onderzoek nodig om te zien of lage vitamine D-spiegels een voorspellende waarde zijn voor hart- en vaatziekten en of suppletie hiertegen zou kunnen beschermen.
[Ortho]