Cytomegalovirus medeoorzaak van diabetes?

Infecties met bepaalde virussen kunnen de ontwikkeling van type 1 diabetes beïnvloeden. Een van deze virussen is het cytomegalovirus. Promovendus Nienke van der Werf heeft met financiering van het Diabetes Fonds het verband onderzocht tussen het cytomegalovirus (CMV) en het ontstaan van type 1 diabetes.

Uit haar onderzoek blijkt dat CMV zorgt voor een sterke activatie en vermeerdering van bepaalde ‘vernietigings’-cellen van het afweersysteem. Of deze cellen ook een directe rol spelen bij het ontstaan van type 1 diabetes is op dit moment onbekend. Wel wordt met dit onderzoek duidelijk dat CMV in combinatie met andere virussen of bacteriën voor een versnelde ontwikkeling van type 1 diabetes kan zorgen.

Met verdere onderzoek zal moeten blijken wat de precieze rol van CMV is. Meer inzicht in de rol van virale infecties bij het ontstaan van type 1 diabetes is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

[Diabetes Fonds]

Lichaamsbeweging op het werk is goed voor diabetes

Uit een Finse studie blijkt dat matige lichaamsbeweging op het werk of op weg naar of van het werk hartsterfte bij patiënten met type 2-diabetes kan voorkomen. Type 2-diabetes kan worden voorkomen of op zijn minst vertraagd door regelmatig te bewegen en gezond te eten. We associëren lichaamsbeweging echter al te vaak met vrije tijd en activiteiten in clubverband of onder begeleiding. Dat is een al te enge visie, aldus de Finse onderzoekers.

Ze stelden namelijk vast dat type 2-diabeten die vaak moesten “bewegen” op het werk (stappen, lasten tillen), veel minder risico liepen om aan een hartziekte te sterven dan de meeste sedentairen. Ze volgden daarbij tussen 1972 en 1997 3.316 personen van 25 tot 74 jaar met type 2-diabetes.

De Finse onderzoekers splitsten lichaamsbeweging op het werk op in drie niveaus:
– lichte activiteit, vooral in zittende houding (kantoorbediende)
– matige activiteit in staande houding (magazijnbediende)
– intense activiteit in staande houding (handarbeider)

Tijdens de studie overleden 1.410 deelnemers, van wie 64 % aan een cardiale oorzaak. Na weging van de andere risicofactoren stelden de onderzoekers vast dat de type 2-diabeten die zeer actief waren in hun vrije tijd, 30 % minder risico liepen om te sterven aan een hartaandoening, terwijl de “matig actieven” 15 % minder risico liepen dan de meest sedentaire groep.

Gezien dit oorzakelijke verband is meer bewegen wel degelijk belangrijk om de
gezondheid van type 2-diabeten te verbeteren en hun levensduur te verlengen. Het is immers een feit dat sinds de veralgemeende informatisering en mechanisering steeds meer mensen te weinig bewegen op het werk. Reden te meer voor type 2-diabeten om na te gaan hoe ze wat meer beweging kunnen inlassen op hun werk, tijdens pauzes en op weg naar en van het werk. Even de benen strekken tijdens de pauzes, de trap nemen in plaats van de lift, met de fiets of te voet naar het werk komen, … : het zijn stuk voor stuk eenvoudige activiteiten die ook niet veel tijd in beslag nemen. Waarom zou u er trouwens uw collega’s niet bij betrekken (ook al zijn het zelf geen diabetespatiënten)?

Uiteraard is het niet omdat u geregeld beweegt op het werk dat u niet meer hoeft te sporten in uw vrije tijd. Het bevordert weliswaar uw gezondheid en uw welzijn, maar u hebt toch ook nog een “verlengstuk” nodig buiten het werk.
[e-gezondheid]

10 procent van de Belgen heeft over 20 jaar diabetes

De campagne “UNite for diabetes” is woensdag in België gelanceerd en streeft naar een mondiaal diabetesbeleid. België zet zijn schouders onder de campagne en organiseert aanvullende acties. Dat is nodig want als er nu niets gebeurt, heeft binnen 20 jaar 1 op de 10 Belgen diabetes. Vandaag de dag zijn dat er al 1 op 20.

Met de wereldwijde campagne wil de ‘International Diabetes Federation’ een VN-resolutie rond diabetes behalen. Zo kan wereldwijd aan betere preventie en behandeling gewerkt worden.

België ondersteunt deze campagne met een gezamenlijke actie van de Belgische huisartsenverenigingen, gespecialiseerde artsen, de diabetesverenigingen en farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk.

Zo kan iedere Belg gratis zijn of haar risico op diabetes testen in de internationale diabetesbus. De diabetesbus staat op 16, 17 en 18 oktober in Antwerpen, Namen en Brussel.
[HLN]

Onoplosbare vezels goed tegen insulinegevoeligheid

Een toename van onoplosbare vezels in de voeding verbetert significant de insulinegevoeligheid. Dit concluderen Duitse onderzoekers na een klein onderzoek onder zeventien vrouwen met overgewicht.

De deelneemsters hadden ondanks hun overgewicht wel een normaal glucosemetabolisme. Zij kregen gedurende drie dagen witbrood dat verrijkt was met onoplosbare vezels. Hiermee kregen zij 31,2 gram onoplosbare vezels per dag binnen. Daarna kregen zij gedurende drie dagen witbrood.

Het bleek dat de vezels de insulinegevoeligheid significant verbeterde. De onoplosbare vezels komen vooral voor in ongeraffineerde graanproducten zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst, graanproducten, groente, aardappelen, gedroogde zuidvruchten (zoals dadels en abrikozen), noten en pinda’s.
[Ortho]

Hoogervorst wil resolutie VN over diabetes

Minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) zou het een goede zaak vinden als er een resolutie van de Verenigde Naties over een wereldwijde aanpak van diabetes zou komen. Dat zei de minister donderdag in een reactie op het voorstel van aantal Nederlandse organisaties.

Het streven is dat de VN de resolutie op 14 november 2007 aanneemt. Wereldwijd hebben 230 miljoen mensen de ziekte. Dat kan toenemen tot 350 miljoen in 2025. Volgend jaar sterven er naar verwachting 3,5 miljoen mensen aan de gevolgen van de kwaal.

De groei van de ziekte is voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van het aantal patiënten met diabetes type 2, dat vroeger ouderdomsdiabetes werd genoemd, omdat het vooral op latere leeftijd de kop opstak. Door een slechte levensstijl en overgewicht krijgen ook steeds meer jongere mensen dit type suikerziekte.

De Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds en de Diabetesvereniging Nederland sluiten zich aan bij de campagne ‘UNite for Diabetes‘ van de International Diabetes Federation. De campagnevoerders waarschuwen dat diabetes kan uitgroeien tot een pandemie, een ziekte die jaarlijks miljoenen mensen het leven kost.

Nieuw middel diabetes type 1

Een nieuw medicijn dat de afbraak van insulinecellen afremt bij kinderen met diabetes type 1 biedt hoopvolle resultaten. Bij diabetes type 1 wordt er (bijna) geen insuline meer aangemaakt door de eilandjes Langerhans. Hierdoor is men afhankelijk van insuline toediening via injecties.

Het vaccin is bedoeld voor kinderen die de aandoening nog niet zo lang hebben. Onderzoekers van Dyamid Medical in Stockholm gaven kinderen en jongeren met diabetes type 1 een injectie met het nieuwe medicijn of een placebo-injectie. De groep die het medicijn kreeg hoefde de vijftien maanden daarop minder vaak insuline te spuiten. Voor deze groep is de kans op complicaties nu ook kleiner.
[dieet.blog.nl]

Diabeter van start gegaan

Met ingang van deze week opent DIABETER zijn deuren in Rotterdam. DIABETER is een splinternieuw expertise-centrum voor kinderen en jonge volwassenen met Diabetes Mellitus.

DIABETER is een particuliere initiatief van de bekende kinderartsen Henk Veeze en Henk-Jan Aanstoot. Omdat DIABETER niet alleen de diabetes-patientjes van hun vorige werkgever (het IJssellandziekenhuis) meeneemt,maar ook alle patienten van het St. Franciscus Gasthuis (Rotterdam) en Erasmus Medisch Centrum/Sophia Kinderziekenhuis onder de hoede krijgt, ontstaat in een keer de grootste polikliniek voor kinderdiabetes in Nederland.

Veeze en Aanstoot hebben hun naam al gevestigd op het gebied van het behandelen en het management van kinderen met diabetes. Het centrum zal overigens ook opleidingsmogelijkheden gaan bieden aan kinderartsen-in-opleiding.

Meer informatie op www.diabeter.nl

[Medicalfacts]

Belangrijke voorspeller hart- en vaatziekte bij ouderen met suikerziekte gevonden

Bij patiënten met ouderdomssuikerziekte is microalbuminurie (=uitscheiding van kleine hoeveelheden albumine in de urine) een belangrijke risicovoorspeller van hart- en vaatziekten. De toename van deze uitscheiding heeft een extra hoog risico op hart- en vaatziekten bij oudere diabetespatiënten tot gevolg. Interniste Angélique Spoelstra-de Man promoveert 28 september op deze bevindingen aan VU medisch centrum Amsterdam.

Patiënten met ouderdomssuikerziekte hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De oorzaak hiervan is nog niet volledig opgehelderd. De aanwezigheid van microalbuminurie is een belangrijke risicovoorspeller voor deze ziekten. Spoelstra onderzocht de dynamische aspecten van deze uitscheiding en vond dat de toename van microalbuminurie een onafhankelijke voorspeller is van hart- en vaatziekten. Het behandelen van hoge bloeddruk bij patiënten met ouderdomssuikerziekte is zeer belangrijk. Bij patiënten met ouderdomssuikerziekte zonder microalbuminurie is het onduidelijk welke typen bloeddrukverlagende medicijnen de voorkeur hebben. Bloeddrukverlaging via remmers van het renine-angiotensine systeem waren niet duidelijk beter dan conventionele behandeling met plasmiddelen.

Spoelstra onderzocht ook het effect van behandeling met B-vitamines op o.a. homocysteine en vaatschade. Milde verhoging van homocysteïne (een aminozuur dat in het bloed circuleert) is een mogelijke nieuwe oorzaak voor hart- en vaatziekten. Zij vond dat B-vitamines homocysteine omlaag brengen, maar geen invloed hebben op de tekenen van vaatschade.
[VUMC]