Veelbelovend nieuw medicijn voor type 1 diabetes

Er is een medicijn ontwikkeld, Diamyd, voor mensen die pas nét type 1 diabetes hebben. Met dit middel blijven de nog resterende insulinecellen langer insuline produceren.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend: in Zweden kregen zeventig kinderen en jongeren (10-18 jaar) die net de diagnose type 1 diabetes hadden tweemaal een injectie met het middel of met een placebo. Het betekent geen genezing, maar wel hoefden de kinderen die het middel hadden gekregen in de volgende vijftien maanden dagelijks minder insuline te injecteren dan de groep met het placebo. Dat maakt hun kans op hypo’s en complicaties op langere termijn kleiner.

Het medicijn was goed te verdragen en had geen bijwerkingen. De werkzame stof van het medicijn heet GAD65, een enzym dat in de jaren tachtig is ontdekt door de Nederlandse onderzoeker dr. H.J. Aanstoot. Het Diabetes Fonds heeft veel onderzoek betaald naar deze stof. Het middel wordt nu verder onderzocht bij een grotere groep patiënten, ook om te kijken hoe lang het blijft werken.

Meer informatie over Diamyd op www.diamyd.com

[Diabetes Fonds]

Prestatie-indicatoren voor diabetes type 2

Het RIVM heeft een rapport uitgebracht over prestatie-indicatoren voor diabetes type 2. “Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg” is één van de nieuwe zwaartepunten in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning-2006. Het Ministerie van VWS heeft in dat kader aan het RIVM een deelopdracht gegeven om een beperkte set van prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 hangt samen met het feit dat deze aandoening behoort tot de speerpunten van beleid in de preventienota ‘Langer gezond leven’ uit 2003 en er een Diabetesprogramma door VWS is ingezet om de ziektelast door diabetes te verminderen en de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren.

De ziektelast door diabetes is groot

  • Tenminste 5 miljoen personen lopen het risico op het ontwikkelen van diabetes.
  • In 2003 zijn 548.000 mensen (leeftijd 25 jaar en ouder) met diabetes type 2 gediagnosticeerd.
  • De beschikbare gegevens laten zien dat 44-60% van de diabetespatiënten
    vrij is van complicaties, maar hoogstwaarschijnlijk is dit een overschatting. De overige patiënten hebben één of meerdere macro- of microvasculaire complicaties, zoals hartinfarct, hartfalen, beroerte dan wel oog-, nier-, zenuw- of voetaandoeningen.
  • Van de bevolking van 60 jaar en ouder bevindt ongeveer 30% (894.000 personen) zich in een voorstadium van diabetes, namelijk Impaired Glucose Tolerance (IGT). Daarnaast hebben naar schatting 1 80.000 personen diabetes zonder zich hiervan bewust te zijn (ongediagnosticeerde diabetes).
  • Jaarlijks overlijden naar schatting 4.000-26.000 diabetespatiënten.

Lees het volledige rapport op de website van het RIVM

Relatie diabetes en vergrote prostaat

Goedaardige omvorming van weefselcellen in de prostaat, met als gevolg een vergrote prostaat, komt vaak voor bij oudere mannen. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat de kans op het ontwikkelen van dit verschijnsel toeneemt door ernstig overgewicht en hoge bloedglucosewaarden.

Een vergrote prostaat kan problemen opleveren met urineren; aandrang, ongemak en onvolledige lediging van de blaas. Een operatie of medicatie kunnen verlichting brengen. Dr. J. Kellogg Parsons van de Universiteit van Californië San Diego geeft aan dat goedaardige omvorming van weefselcellen in de prostaat een nationaal gezondheidsprobleem is. “En als we de resultaten van het onderzoek bekijken zal met het toenemen van het aantal mensen met overgewicht en diabetes, het prostaatprobleem nog drastischer toenemen”, aldus Kellogg.

Aan het onderzoek werkten 422 mannen in de leeftijd van 27 tot 84 jaar mee. Bedoeling van het onderzoek was erachter te komen wat de relatie is tussen een vergrote prostaat en factoren als overgewicht, bloedglucosewaarden en diabetes. Zij maakten hiervoor MRI-scans van de prostaat van de deelnemers. Bij 91 mensen (22 procent) was sprake van een vergrote prostaat. Deze mensen waren zwaarder en hadden een hogere BMI (= verhouding tussen lichaamslengte en gewicht) dan de mannen zonder vergrote prostaat. Elke stijging van de BMI met één punt werd geassocieerd met een toename van de prostaat met 0,41 cm3. De mannen met ernstig overgewicht bleken 3,5 keer zoveel kans te hebben op het ontwikkelen van een vergrote prostaat, in vergelijking met de mannen met een normaal gewicht.

Ook de bloedglucosewaarde kon worden geassocieerd met het risico van een vergrote prostaat. De mannen met een verhoogde bloedglucosewaarde hadden drie keer zoveel kans op een vergrote prostaat. Tot slot kon uit het onderzoek worden geconcludeerd dat mannen met diabetes twee keer zoveel kans hebben op een vergrote prostaat, in vergelijking met mannen zonder diabetes.
[Diabetes Fonds]

Sneller lopen gezonder bij diabetes

Een studie onder mensen met diabetes type 2 en overgewicht toont aan dat zij meer uit hun dagelijkse lichaamsbeweging kunnen halen als zij hun pas versnellen. Het is goed voor het hart en de bloedvaten en het heeft daarnaast een gunstige invloed op de bloedglucosewaarde.

Acht volwassen mensen met diabetes type 2 die al meer dan de aanbevolen 10.000 stappen per dag liepen, volgden het Pick Up the Pace programma. Tijdens het volgen van dit programma versnelden zij hun pas en daarmee de intensiteit van het wandelen. Na twaalf weken kon worden vastgesteld dat hierdoor hun hartritme en ademhaling aanzienlijk waren verbeterd.

“Voor het volgen van het programma zijn slechts een stappenteller en een stopwatch nodig”, aldus Steven T. Johnson, werkzaam bij de University of Alberta in Edmonton. De deelnemers bepaalden met een stappenteller hun normale wandelpas door de stappen die zij in tien minuten namen te laten registeren. Bij deze uitslag werd tien procent opgeteld. Hun pas werd dus met tien procent verhoogd. Iemand met een gemiddelde van negentig stappen per minuut, liep er nu honderd per minuut. Gedurende de twaalf weken moesten de deelnemers drie dagen per week een half uur de versnelde pas lopen. Naast een verbetering van het hartritme en de ademhaling was ook een verbetering van de bloedglucosewaarde waargenomen.

In een eerdere studie hadden Johnson en zijn collega’s ontdekt dat mensen met diabetes type 2 normaal gesproken langzamer lopen dan noodzakelijk is om er gezondheidsvoordeel mee te kunnen behalen. Ook als het aantal stappen per dag werd verhoogd. Belangrijk blijft dus de pas te versnellen. “Een stappenteller en stopwatch kunnen helpen bij het verhogen van de intensiteit bij het wandelen, waardoor mensen met diabetes type 2 kunnen profiteren van het gezondheidsvoordeel”, aldus Johnson.
[Diabetes Fonds]