Open source software helpt diabetespatiënten

Volgende week dinsdag 4 juli wordt er in Utrecht een workshop gehouden waar de strijd tegen diabetes, met behulp van open source software (Cheetah), centraal staat.

Een selecte groep deskundigen in het veld van diabetes komen dinsdag 4 juli in Utrecht samen om dit verfrissende en vernieuwende initatief leven in te blazen. Een unieke combinatie van theoretici, technologen en ervaringsdeskundigen, waaronder de patiënt zelf, haar naasten (familie en vrienden), medisch specialisten, diabetesverpleegkundingen, diëtisten, zorgverzekeraars, fabrikanten van insuline, meetinstrumenten, pompen en injectiemateriaal, en educatieve uitgeverijen

Cheetah is een gemeenschappelijk platform voor het veld van diabetes. Het groeit door gebruik exponentieel tot een collectieve en unieke gegevensbron voor wetenschappelijk onderzoek, en onthult nieuwe patronen en inzichten in het sneller en beter behandelen van diabetes. Cheetah werkt als katalyserend voorbeeld voor het Sneller Beter programma en richt zich tevens op een soepel lopende keten-DBC voor diabetes.

» meer informatie

[via Medicalfacts]

NASA helpt bij diabetesonderzoek

De imaging technieken die NASA gebruikt om de aarde in beeld te brengen worden aangepast voor diabetes onderzoek. De oorspronkelijk software van NASA kan verschillen in vegetatie en geologie in beeld brengen. Deze techniek gaat nu gebruikt worden om biologische structuren zoals insuline granules onder de elektronenmicroscoop in beeld te brengen. Voorheen deed een assistent een aantal uren over de analyse. Met behulp van de software kunnen in 1 nacht verschillende analyses gemaakt worden.
Bron: NASA

[Medicalfacts]

Diabetes en water

Diabetes type 2, wat grotendeels veroorzaakt wordt door levensstijlfactoren zoals zwaarlijvigheid, inactiviteit en het roken is bijna een epidimie in de V.S. De Harvard School of Public Health schat dat meer dan 21 miljoen Amerikanen momenteel leven met de chronische ziekte, terwijl nog eens 41 miljoen pre-diabetes hebben. Nog veel zorgwekkender is het feit dat diabetes type 2 steeds meer bij kinderen voorkomt. Ongeveer 46% van de totale gevallen van diabetes die momenteel in kinderen worden geconstateerd is diabetes type 2.

Van de vele gezondheidszorgen waarmee diabetes type-2 patiënten elke dag mee te maken krijgen is gehydrateerd blijven er één van. Volgens diabetes-specialiste Judy Hochstadt is water belangrijk voor iedereen, maar vooral voor de diabetes-patiënten, omdat dalingen in het hydratie-niveau gezondheidszorgen kunnen opleveren.

Bij diabetes is het lichaam niet meer in staat om zelfstandig suikers, oftewel glucose, uit voeding te verwerken. Dat komt omdat er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt. Of de insuline kan zijn werk niet meer goed doen. Het hormoon insuline is nodig voor het transport van glucose uit het bloed naar de lichaamsweefsels. Naast die problemen met de glucosehuishouding is vaak ook de vetstofwisseling uit balans.

Als de glucose niet opgenomen wordt gaat het lichaam de glucose proberen af te voeren via de urine. Hiervoor wordt water aan het lichaam ontrokken en bestaat het risico van uitdroging. Diabetes-patienten moeten zorgen dat ze goed gehydrateerd blijven.

Diabetes- en nierpatiënten zorgtrajecten in België uitgesteld

Op 1 juli zouden normaal gezien twee zorgtrajecten in België moeten starten, namelijk voor patiënten met diabetes type 2 en patiënten met nierinsufficiëntie. Omdat artsen en ziekenfondsen in België het nog niet eens zijn over hoe die zorgtrajecten precies moeten verlopen, is er uitstel nodig. Dat schrijft het medische weekblad de Huisarts.

De zorgtrajecten moeten de samenwerking tussen huisartsen en specialisten verbeteren en moeten er voor zorgen dat patiënten eerst hun huisarts raadplegen vooraleer ze bij een specialist aankloppen. Voor het uitwerken van zorgtrajecten voor de aandoeningen diabetes type 2 en nierinsufficiëntie is een budget van 9,1 miljoen euro voorzien. Dat geldt dient voor remgeldverlagingen en honoraria.

Bedoeling was dat beide zorgtrajecten vanaf 1 juli 2006 operationeel zouden zijn, maar dat bleek geen haalbare kaart. “Volgens een document van de Riziv-administratie bestaat er nog niet over alle punten een consensus”, meldt de Huisarts. Wel is er al eensgezindheid over het feit dat de huisarts een “zorg-managerrol” moet vervullen. Ook is men het erover eens dat de zorgtrajecten gepaard moeten gaan met “een strikt minimum aan formaliteiten”.
[HLN]

Granen goed bij ouderdomssuiker

Vrouwen met ouderdomssuiker (diabetes II) kunnen hun risico van hartproblemen verkleinen door meer volkorenproducten, zemelen en ontbijtgranen te gebruiken. Dit concluderen onderzoekers van Harvard na bestudering van gegevens van deelnemers aan de Nurses’ Health Study.

De gegevens van 902 vrouwen met ouderdomssuiker werden nader bekeken. Gecorrigeerd werd voor leeftijd, BMI, manier van leven en variatie in voeding. Er werd gekeken naar inname van volkorenproducten, zemelen en ontbijtgranen en de spiegels van indicatoren voor ontstekingen in de bloedvaten.

Uit het onderzoek bleek dat een hogere inname van granen zorgde voor een lagere concentratie ontstekingsindicatoren.

Volgens dr. Qi, één van de onderzoekers, is het voor vrouwen met suikerziekte niet alleen van belang volkorenproducten te eten maar ook producten met een lage glycemische index zoals bonen, bloemkool, ongezoete yoghurt en appels.
[Ortho]

Diabetescentrum in Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat samenwerken met een aantal huisartsenpraktijken in Groningen om de zorg voor diabetespatiënten te verbeteren. Naast de ontwikkeling van zorgmodellen voor de begeleiding van diabetespatiënten in de eerste lijn, start het UMCG het Universitair Diabetes Centrum (UDC), een ‘one-stop-shop’ voor diabetespatiënten in de tweede lijn. In dit centrum werken alle hulpverleners op één locatie samen, waardoor patiënten in één keer èn op dezelfde plaats worden gezien en de zorg onderling beter is afgestemd.

In het diabetescentrum werken hulpverleners uit verschillende disciplines samen: zo zijn behalve een internist, een oogarts en een diabetesverpleegkundige, ook een diëtist, een maatschappelijk werker en een podotherapeut aanwezig. Zij bieden patiënten integrale diabeteszorg, van minder complex tot zeer specialistisch. Een onderdeel van het zorgaanbod is een zelfmanagementprogramma voor diabetespatiënten, die door diverse problemen vastlopen in de reguliere behandeling. Dit programma wordt uitgevoerd in het Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord. In het diabetescentrum is permanent een informatiepost aanwezig van de Diabetesvereniging Nederland. Het diabetescentrum is gevestigd in het Triadegebouw op het UMCG-terrein.

Zorgmodellen
De meeste type 2 diabetespatiënten (ouderdomssuiker) worden in de huisartsenpraktijk behandeld. Omdat dit een ziekte betreft met kans op complicaties en co-morbiditeit, is integrale zorg en consultatie tussen eerste en tweede lijn gewenst. Het UMCG heeft samen met een aantal huisartsenpraktijken samenwerkingsmodellen ontwikkeld om de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren. De samenwerking varieert van training en begeleiding van praktijkondersteuners door diabetesverpleegkundigen tot detachering van een diabetesverpleegkundige vanuit het UMCG naar de huisartspraktijk. Andere samenwerkingsvormen zijn maandelijkse, gezamenlijke patiëntenbesprekingen in de huisartspraktijk en het samen beoordelen van complexe patiënten door endocrinologen en huisartsen.

Overige gezamenlijke activiteiten die in ontwikkeling zijn betreffen een website voor diabetespatiënten, een transmuraal elektronisch diabetespatiëntendossier, een scholingspakket voor alle disciplines die zich met diabeteszorg bezighouden en – op termijn – een keten DBC voor diabeteszorg.

Diabetes mellitus
Het aantal mensen met diabetes in Nederland neemt aanmerkelijk toe. In het jaar 2004 waren er 600.000 mensen met diabetes bekend, ongeveer 4% van de bevolking. Jaarlijks wordt er bij circa 70.000 mensen diabetes geconstateerd. Het aantal mensen bij wie de diagnose nog niet is gesteld bedraagt ongeveer 250.000. Naar verwachting zal door groei en vergrijzing van de bevolking het aantal mensen met diabetes in Nederland de komende twintig jaar met 35% toenemen. Mede vanwege de complicaties die met de ziekte gepaard gaan, zijn de maatschappelijke kosten voor diabeteszorg aanzienlijk. Het belang van kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg wordt dan ook steeds groter. Het UMCG wenst daar in samenwerking met huisartsen, andere zorgverleners en zorgverzekeraars een duidelijke bijdrage aan leveren.
[UMCG]

Groot risico op diabetes mellitus bij overgewicht

De gemiddelde Amerikaan loopt een groot risico om diabetes mellitus te krijgen. Deze conclusie trekken onderzoekers aan het Center for Disease Control and Prevention in Atlanta op basis van de gemiddelde BMI (Body Mass Index) bij Amerikaanse volwassenen.

De BMI wordt bepaald door het gewicht en de lengte van een persoon. Deel het gewicht (in kilo’s) door het kwadraat van de lengte (in meters). Een BMI tussen de 20-25 wordt gezien als “normaal”, 25-30 als overgewicht en een BMI boven de 30 is zwaar overgewicht (obesitas). In Amerika hebben veel volwassenen een te hoge BMI.

Volgens de onderzoekers loopt een gezonde man van 18 jaar met een BMI van 20-25 gedurende zijn leven 19,8% risico op diabetes. Bij een BMI van 25-30 loopt het risico al snel op naar 29,7% en bij obesitas (BMI 30+) is het risico zelfs 57%.

De beste manier om het risico op diabetes te beperken is dan ook het reduceren van het gewicht op zo vroeg mogelijke leeftijd, aldus de onderzoekers.
[Diabetes News]

Proteïnewaarde voorspelt diabetes type 2

Verhoogde waardes van een bepaald proteïne in het bloed kunnen een vroege indicator zijn van de ontwikkeling van diabetes type 2. Dit schrijft de Engelse nieuwszender BBC op haar website.

Volgens wetenschappers kan met het testen op het eiwit RBP4 wellicht al voordat de symptomen van diabetes zich openbaren aangegeven worden of de ziekte zich aan het ontwikkelen is. Medicatie om het RBP 4-gehalte te verminderen, zou, aldus de BBC, wellicht ook kunnen vermijden dat deze vorm van diabetes zich volledig ontwikkelt.

De studie die verschijnt in het New England Journal of Medicine, biedt daarmee de mogelijkheid op preventieve maatregelen. Normaal wordt diabetes type 2 pas op latere leeftijd ontdekt.

De verhoogde RBP4-waarden waarden werden aangetroffen bij mensen met een insulineresistentie, die zich ontwikkelt wanneer lichaamsweefsel het vermogen verliest om te reageren op het hormoon insuline. Insuline is noodzakelijk voor het lichaam om suiker uit het bloed te onttrekken en om te zetten in energie, aldus de BBC. Als dit niet gebeurt dan resulteert dit in een te hoog glucosegehalte in het bloed. Dit leidt niet alleen tot diabetes type 2, maar is ook een grote risicofactor met betrekking tot hart- en vaatziekten.
[zibb.nl / gezondheidszorg]