Doorbraak in onderzoek naar ouderdomsdiabetes

Er is een doorbraak in de bestrijding van diabetes type-2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Dominique Hansen, kinesist in het Virga Jesseziekenhuis van Hasselt (België), ontdekte dat de combinatie van ontstekingen, veroorzaakt door de ontstekingsstof ‘Interleukine 6’, en een verlaagde vetverbranding suikerziekte veroorzaakt.

Volgens Hansen kan men dit type diabetes bestrijden door patiënten te laten sporten. Dit zijn de conclusies van zijn doctoraat, dat een doorbraak betekent voor de behandeling van suikerziekte. Ze worden binnenkort gepubliceerd in een wereldvermaard medisch tijdschrift. Professor dr. Romain Meeusen (VUB), dr. Luc Van Loon (Universiteit Maastricht) en Dr. Paul Dendale (Virga Jesse) werkten mee aan het baanbrekend werk.
In Europa lijdt 8 procent van de bevolking aan diabetes.
[HLN]

Diabetes-test bij zwangere vrouwen in spé

Vrouwen die voor het eerst medische zorg ontvangen tijdens hun zwangerschap, zouden al voordat zij 24 weken zwanger zijn op diabetes moeten worden getest. Op deze manier kunnen diegenen worden geïdentificeerd die al vóór de zwangerschap diabetes hebben.

Bij een onderzoek kregen vrouwen een 1 uur durende glucosetest tijdens hun eerste bezoek aan de verloskundige. Als de test positief was werden er verdere testen gedaan en ook met 24 en 28 weken zwangerschap. Bij de testen werden leeftijd, aantal zwangerschappen, ras, lengte, gewicht, duur van de zwangerschap en het gewicht van de foetus meegenomen. In totaal waren 756 mensen geschikt voor deelname. Gemiddeld waren zij bij hun eerste bezoek 14 weken in verwachting. Het merendeel was van Latijns-Amerikaanse of Zuid-Aziatische komaf. Uit het onderzoek bleek dat een aantal vrouwen al vóór de zwangerschap diabetes had en dus geen zwangerschapsdiabetes die tussen 24 en 28 weken aan het licht komt.

Bij de vrouwen die tijdens hun eerste bezoek een positieve testuitslag hadden lag de leeftijd van de vrouw hoger en het geboortegewicht van het kind lager, dan bij diegene die een negatieve testuitslag hadden. Bijna 50% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes was van Zuid-Aziatische komaf.

De onderzoeker concludeert dat bepaalde populaties meer kans hebben op het ontwikkelen van diabetes. Bij de zwangerschap is het belangrijk te weten of de diabetes al vóór de zwangerschap aanwezig was, omdat de moeder dan meer kans heeft op een vroegtijdige bevalling. Daarnaast hebben de pasgeboren baby’s dan meer kans om vroegtijdig te overlijden of aangeboren afwijkingen. Bij zwangerschapsdiabetes zijn deze risico’s kleiner.
[Diabetes Fonds]

Jongeren met diabetes in actie om toekomst van diabetes te veranderen

Novo Nordisk heeft eind vorige week Young Voices in Nederland geïntroduceerd. Young Voices is een panel bestaande uit jongeren met diabetes type 1 en 2, die leeftijdsgenoten met én zonder diabetes, vrienden, familie, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen gaan vertellen over HUN leven met diabetes. Door middel van Young Voices wil Novo Nordisk een dialoog tot stand brengen met jongeren die diabetes hebben of risico lopen deze ziekte te krijgen, om zo hun wensen en behoeften beter te begrijpen en uit te kunnen dragen. Young Voices zal met name gebruik gaan maken van online communicatiemogelijkheden, waaronder Young Voices Web TV.

Diabetes is een ongeneeslijke ziekte, die bij onvoldoende behandeling dodelijk kan zijn of kan leiden tot zeer ernstige complicaties. Helaas komt diabetes op steeds jongere leeftijd voor. Zelfs ‘ouderdomsdiabetes’ (diabetes type 2) komt nu voor bij kinderen. Het aantal kinderen dat diabetes krijgt vóór hun vijfde levensjaar, is de laatste jaren zelfs verdubbeld! Nederland telt op dit moment 12.000 kinderen en jongeren met diabetes en ook dit aantal zal de komende vijf tot tien jaar verdubbelen.

De ernst van diabetes wordt echter nog altijd onderschat. De behandeling van diabetes type 1 laat op veel punten te wensen over waardoor jonge mensen ernstige gevolgen van diabetes ondervinden en velen nog steeds vroegtijdig en onnodig overlijden.

Diabetes is een complexe ziekte. Immers, mensen met diabetes spelen zelf een centrale rol in de behandeling: zij moeten zelf glucose meten, de benodigde dosis insuline bepalen en deze toedienen. Diabetes vergt daardoor een heel andere manier van leven, vol inspanning, aanpassing én motivatie. Om dat op te kunnen brengen, hebben vooral kinderen en jongeren veel steun, begrip en aandacht nodig, zowel vanuit hun directe omgeving als vanuit de maatschappij.

Verander de toekomst van diabetes
Novo Nordisk, een farmaceutisch bedrijf actief op het gebied van diabetes, hormoonsubstitutie, hemofilie en groeistoornissen, beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. De organisatie heeft daarom het initiatief genomen tot de oprichting van Young Voices, eind 2005 internationaal en vanaf vandaag ook in Nederland. Piet van der Wal, medical director Novo Nordisk Farma: “Diabetes zelf kunnen we helaas nog niet uitbannen, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop we als samenleving met deze ziekte omgaan en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Om dat te kunnen bereiken, moeten we inzicht hebben in wat diabetes betekent voor jongeren en wat hun wensen en behoeften zijn. Young Voices kan ons, maar ook alle andere betrokkenen, helpen om met hen in gesprek te komen.”

Young Voices zal voor de informatieoverdracht en kennisdeling vooral gebruikmaken van online communicatiemiddelen. Zo geeft de website www.youngvoicestv.nl informatie over en profielen van jongeren en hun leven met diabetes. De website, waar Web TV een centrale plaats inneemt, is ontwikkeld in samenwerking met Quadia. Web TV stelt geïnteresseerden in staat om vanaf elke willekeurige plaats en op een zelf gekozen moment gerichte informatie te verkrijgen. Vanaf september zullen op de website bijvoorbeeld videoprofielen van vijf ‘ambassadeurs’ te vinden zijn: jongeren met diabetes die hun dagelijks leven, hun dromen, ideeën en idealen delen met de bezoekers van de site. De ambassadeurs zullen regelmatig ook online zijn om via chatsessies met bezoekers van gedachten te wisselen.

Op de website staan verder een video, getiteld ‘The making of Young Voices Nederland’, en een videodagboek van Hala Khalaf, schrijfster van het boek ‘Young Voices – Life with Diabetes’. Dit is een bundel van acht verhalen over de levens van dertien jongeren met diabetes, afkomstig uit verschillende delen van de wereld.
[Novo Nordisk]

Sportende diabetici kunnen ziekteverzekering miljoenen besparen

Een aangepast trainingsprogramma voor diabetespatiënten kan de ziekteverzekering heel wat geld besparen. Dat zeggen de initiatiefnemers van “Drop Your Diabetes”, een proefproject in België dat in februari met vijf diabetespatiënten werd opgestart in een Kortrijkse fitnessclub.

Diabetes
Ongeveer 1 miljoen Belgen lijden aan diabetes type 2, beter bekend als ouderdomssuikerziekte. Overgewicht en obesitas zijn de belangrijkste oorzaken. De behandeling bestaat uit dieet, beweging en medicatie. De meeste patiënten verwaarlozen de eerste twee pijlers en verwachten alle heil van de medicatie.

Het trainingsprogramma “Drop Your Diabetes” wil daar verandering in brengen. De fitnessclub startte in februari in Kortrijk met vijf patiënten. Die oefenden drie maanden lang twee keer per week met een personal trainer en minimum een keer per week zonder begeleiding.

Resultaten
De resultaten zijn opvallend. Het lichaamsgewicht nam af met gemiddeld 5 procent, het bloedsuikergehalte was lager en er was een opmerkelijke toename van de spierkracht (gemiddeld 24 procent).

Passage Fitness First wil het trainingsprogramma nu introduceren in alle 27 clubs en wijst erop dat “indien 30 procent van de diabetici type 2 deelnemen de ziekteverzekering ongeveer 100 miljoen euro per jaar kan besparen”.

“Als de overgang naar het gebruik van insuline en het ontstaan van hart- en vaatafwijkingen kan worden voorkomen, mag daar nog eens 120 tot 180 miljoen euro bijgeteld worden.”.
[HLN]

Mensen met diabetes steeds jonger

Overgewicht en gebrek aan voldoende beweging zijn verantwoordelijk voor de toename van het aantal mensen met diabetes type 2. Bovendien blijkt uit de mei-uitgave van ‘Neue Apotheken Illustrierte’ dat de leeftijd van mensen bij wie diabetes type 2 wordt geconstateerd steeds lager wordt. Het sterkst is op dit moment de groei bij mensen tussen de 40 en 60 jaar.

Naast de erfelijke factoren blijken overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging de belangrijkste oorzaken te zijn voor het ontwikkelen van diabetes type 2. En juist vanaf het veertigste levensjaar nemen veel mensen in lichaamsgewicht toe. Wanneer hierbij de Body Mass Index hoger wordt dan 30, dan groeit het risico van diabetes enorm.

Ondanks de behandeling met tabletten en insuline blijkt uit studies dat rond de 45% van de mensen met diabetes ‘onderverzorgd’ is. Dit heeft weer tot gevolg dat het aantal complicaties zoals hartaanvallen, nieraandoeningen, oogcomplicaties en zenuwziekten of de diabetische voet toeneemt.

Nieuwe diabetesmedicijnen, die men binnenkort op de Duitse markt verwacht, moeten deze trend tegenwerken. Hiertoe behoort onder meer de werkingsstof Exenatide (die de bloedglucose normaliseert en een gewichtsafname ondersteunt) en Ruboxistaurin ter verbetering van de therapie van diabetescomplicaties.
[Diabetes Fonds]

275 nieuwe diabetesgevallen per dag in Australië

Volgens het International Diabetes Institute wordt in Australië elke dag bij 275 personen diabetes geconstateerd. Uit de gegevens van een nationale gezondheidsstudie blijkt dat jaarlijks:

  • Ongeveer 100.000 volwassenen krijgen diabetes (275 per dag)
  • Meer dan 200.000 personen gaan van overgewicht naar ernstig overgewicht / obesitas (bijna 600 personen per dag)
  • 400.000 volwassen ontwikkelen hypertensie
  • 270.000 volwassenen ontwikkelen chronische nierziekte

De Australische studie is uitgevoerd door het Internationale Instituut van de Diabetes over de afgelopen 15 maanden en is het eerste onderzoek wat aantoont hoeveel nieuwe gevallen van deze ziekten jaarlijks in Australië voorkomen. Bij een vervolgonderzoek onder ruim 6.000 volwassenen zijn bloedmonsters genomen en gecontroleerd op o.a. diabetes. De resultaten van dit vervolgonderzoek was de input voor de aantallen, de 6.000 personen waren een correcte weerspiegeling van de Australische bevolking.

Met 275 nieuwe gevallen van diabetes en 600 gevallen van zwaarlijvigheid elke dag, is de diabetesepidemie in Australië in volledige vlucht, aldus prof. Paul Zimmet.

De vervolgstudie toonde tevens aan dat tijdens de laatste 5 jaar:

  • De buikomvang bij personen gemiddeld 2,1 cm groter is geworden en het gewicht met 1,4 kilo is toegenomen
  • Personen met “pre-diabetes” 15x meer kans hebben op diabetes dan personen met een normale suikerspiegel
  • Personen met overgewicht hebben 4x meer kans op diabetes dan personen met normaal gewicht
  • Personen met een hoge bloekdruk hebben 3x meer kans op diabetes dan personen met een normale bloeddruk
  • Personen die lichamelijk inactief zijn hebben 2x meer kans op diabetes dan personen met een actief leven

Volgens prof. Zimmet is er geen twijfel dat de diabetes en de bijbehorende problemen de kosten van de gezondheidszorg van Australië flink zullen beïnvloeden.
[Biology News Net]

Kinderen met diabetesmedicijnen verdubbeld in de VS

In een tijdspanne van vier jaar is het aantal kinderen en tieners in de Verenigde Staten dat medicijnen krijgt voorgeschreven om diabetes type 2 te voorkomen of te behandelen, verdubbeld. Dit blijkt uit een studie waarbij onderzoekers de recepten bestanden van bijna vier miljoen kinderen hebben geanalyseerd.

Emily Cox, hoofd onderzoek van ‘Express Scripts’(een bedrijf dat de studie leidde), geeft aan: “Wij helpen onze klanten om de trend in medicijntherapie te begrijpen. We hebben echter nog niet eerder een verdubbeling van het aantal recepten gezien binnen een dergelijk korte periode”. Zij gelooft dan ook wat artsen en andere gezondheidszorg professionals allang vermoeden: dat Amerikaanse kinderen en tieners steeds zwaarder worden, hetgeen de kans vergroot op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Naast de verdubbeling kwam uit het onderzoek naar voren dat kinderen ook steeds jonger worden behandeld voor diabetes; zelfs kinderen van vijf jaar kwamen in de lijst van medicijngebruikers voor. Het meest werden de medicijnen voorgeschreven bij tieners tussen de 15 en 19 jaar. De Amerikaanse Diabetes Vereniging geeft aan dat het aantal gevallen van diabete type 1 slechts 5% is van het totaal; de overige 95% wordt gevuld door mensen met diabetes type 2.

Dr. Joyce Lee, werkzaam bij de kinderafdeling endocrinologie aan de universiteit van Michigan zegt: “De studie bevestigt het vermoeden dat het aantal kinderen met diabetes type 2 stijgt. Eén beperking wil ik echter wel noemen: soms worden medicijnen tegen diabetes type 2 voorgeschreven voordat daadwerkelijk diabetes is vastgesteld; dit om het gewichtsverlies te stimuleren en kinderen te beschermen tegen de ontwikkeling van diabetes”. Dat de verdubbeling echter dramatisch te noemen is, daarover is zij het eens.

Voor ouders die het risico van diabetes bij hun kinderen willen beperken adviseert Lee: “Verminder de hoeveelheid fastfood en frisdrank en verhoog de hoeveelheid fruit en groente. Sleep ze verder bij de televisie en de computer weg. Bovendien zouden ouders hun kinderen moeten aanmoedigen om minimaal 30 minuten per dag te bewegen.”.
[Diabetes Fonds]

Behandelcentrum voor kinderen met diabetes

Kinderartsen H.J. de Vreeze en H.J. Aanstoot van het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel starten in oktober een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor kinderen en jong volwassenen met diabetes. De beide kinderartsen vertrekken bij het IJssellandziekenhuis en dit ziekenhuis sluit haar centrum voor kinderen en tieners met diabetes.

Het idee voor een zelfstandig behandelcentrum is volgens Vreeze ontstaan omdat ziekenhuizen niet geschikt zijn om kinderen met diabetes te behandelen. “Een ziekenhuis is meer gericht op kortdurende behandelingen en biedt niet de gelegenheid om voor deze groep patiënten continu bereikbaar te zijn. Ook is het moeilijk om kennis te verwerven en behandelingen te verbeteren doordat je in ziekenhuizen maar enkele tientallen kinderen behandelt.”

Het Sophia Ziekenhuis Rotterdam overweegt eveneens om kinderen met diabetes in de toekomst naar het ZBC van Vreeze en Aanstoot te gaan verwijzen. De kinderartsen willen in het ZBC tussen de vijf- en zeshonderd kinderen in de leeftijd van nul tot 25 jaar gaan behandelen. Verder zijn ze met het Erasmus Medisch Centrum in gesprek over samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
[DVN]