Pijnklachten beïnvloeden dagelijks leven diabetespatiënten

Veel diabetespatiënten krijgen gedurende hun leven last van neuropathische pijn, een late complicatie van diabetes, die wordt veroorzaakt door een beschadigde of niet goed functionerende zenuw. Deze pijnvorm heet diabetische neuropathie. Maar liefst 66% van de diabetespatiënten blijkt dagelijks last te hebben van een of meerdere (pijn)klachten als gevolg van neuropathische pijn, ook wel zenuwpijn genoemd. Toch wordt het merendeel (80%) van deze patiënten niet met medicijnen voor hun (pijn)klachten behandeld. Bij zeer weinig diabetespatiënten is bekend wat neuropathische pijn precies inhoud. Deze resultaten blijken uit onderzoek dat Pfizer bv door onderzoeksbureau TNS NIPO in januari heeft laten uitvoeren onder bijna 1000 diabetici, een patiëntengroep die in Nederland snel in omvang toeneemt. Om meer bekendheid te geven aan neuropathische pijn bij deze patiëntengroep is de website www.stopdepijn.nl gelanceerd.

Pijnklachten beïnvloeden het dagelijks leven diabetespatiënten
Tweederde van de diabetespatiënten heeft in het TNS NIPO-onderzoek aangegeven last te
hebben van één of meerdere (pijn)klachten die samenhangen met neuropathische
pijn. Maar liefst de helft van de patiënten zegt dat de (pijn)klachten hun dagelijks
leven (in hoge mate) beïnvloeden (49%). Vooral op de nachtrust hebben de
(pijn)klachten bij veel patiënten met neuropathische pijn (veel) negatieve invloed
(48%).

Pijn en ondraaglijke pijn in de benen geven vaak (zeer) ernstige hinder
Meer dan een kwart van de diabetespatiënten heeft last van hinderlijke tintelingen
(30%), jeuk (28%) en/of een gevoel van koude voeten en benen (26%). Eén op de zes patiënten ervaart pijn (16%). En meer dan één op de tien patiënten ervaart ook ondraaglijke) pijnen in de voeten (10%) en/of de benen (15%) ’s nachts. Dit zijn allemaal symptomen van neuropathische pijn. Deze klachten blijken vaak (zeer) ernstige hinder te geven. Zo heeft 69% van de patiënten die ‘pijn’ ervaren er iedere dag last van. En van de patiënten die (ondraaglijke) pijn in de benen ’s nachts ervaren, heeft bijna drievijfde er in (zeer) ernstige mate last van (59%).

Diabetesvereniging Nederland: ‘Meer kennis over neuropathische pijn noodzakelijk’
J. Gillissen, directeur van Diabetesvereniging Nederland: ‘Het onderzoek bevestigt onze vermoedens, namelijk dat een groot deel van de mensen met diabetes neuropathische pijn hebben en dat dit er meer zijn dan in het algemeen aangenomen wordt. Dat onze vermoedens dus kloppen, maakt het noodzakelijk dat we meer weten over neuropathische pijn. We juichen het dan ook zeer toe dat er meer aandacht wordt besteed aan voorlichting aan artsen én patiënten.’

Neuropathische pijnklachten vaak onvoldoende behandeld
Opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat de patiënt vaak zelf de pijnproblematiek bij de behandelend arts (endocrinoloog, internist of huisarts) aan de orde stelt. Uit het onderzoek blijkt tevens dat vervolgens acht op de tien diabetespatiënten niet met medicatie wordt behandeld voor zijn/haar pijnklachten.
Als ze worden behandeld is dat vaak met paracetamol (30%), ontstekingsremmers (25%) of crèmes (24%). Drie op de tien diabetespatiënten met klachten doen zelf
helemaal niets om deze te verminderen.

Dr. Harold de Valk, endocrinoloog in het Utrecht Medisch Centrum: ‘Het is belangrijk dat er bij diabetische neuropathie een goede diagnose wordt gesteld. Artsen moeten dan ook nauwkeurig lichamelijk onderzoek doen, zodat duidelijk wordt waar de klacht vandaan komt.

De behandeling van neuropathische pijn is langdurig en moet met diverse medicijnen
aangepakt worden. Je bent er dus vaak niet met één pilletje. Bij
gevoelloosheid in bijvoorbeeld de voeten kan een beschadiging ontstaan die niet opgemerkt wordt. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast moet de arts ook kijken naar de psychische gevolgen van pijn. Want pijn kan depressiviteit tot gevolg hebben of slapeloosheid. Gedegen onderzoek door de arts naar de aard van de pijnklachten is dus belangrijk voor het vinden van een adequate oplossing.’

stopdepijn.nl – informatieplatform over zenuwpijn
Het onderzoek toont aan dat het van belang is om meer bekendheid geven aan het
verschijnsel neuropathische pijn bij diabetes, zodat meer diabetici bij beginnende
klachten onderkennen dat zij neuropathie ontwikkelen. Daarom is op initiatief van Pfizer bv de website www.stopdepijn.nl geopend die uitgebreide voorlichting geeft over neuropathische pijn en de mogelijkheden tot behandeling. Daarnaast is een uitgebreide brochure over diabetische neuropathie beschikbaar. Ook zal Pfizer bv gaan samenwerken met Stichting Nationaal PijnFonds- Het Pijnfonds- om meer bekendheid te geven aan chronische pijn en neuropathische pijn in het bijzonder.
[ANP Perssupport]

Ruim 3 miljoen 45-plussers riskeren diabetes

Ongeveer 3,2 miljoen mensen van 45 jaar en ouder hebben overgewicht en lopen daarmee een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2. Zeker 20 procent van de nieuwe diabetesgevallen kan met goede voorlichting en preventie worden voorkomen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die donderdag in Amsterdam zijn gepresenteerd op een symposium ter ere van de lancering van de campagne Kijk op Diabetes door minister Hoogervorst (Volksgezondheid).

Volgens de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bedroegen de kosten van diabetes en daardoor veroorzaakte complicaties als oogaandoeningen en nierproblemen in 2003 1,2 miljard euro. Dat is 2 procent van de totale kosten van de gezondheidszorg. Het ging in 2003 om 1870 euro per man en 1925 euro per vrouw met diabetes.

Op dit moment weten veel mensen te weinig over de aandoening, zo blijkt uit een enquête. Zo denkt ruim een derde van de mensen met overgewicht dat zij een gezond gewicht hebben en realiseren zij zich dus niet dat zij risico lopen op suikerziekte.

Van de ruim duizend ondervraagde mensen met overgewicht kon minder dan de helft een symptoom van diabetes opnoemen. Het bekendste symptoom bleek dorst te zijn, dat werd door 48 procent genoemd. Een kwart wist ook nog dat mensen met diabetes vaak moe zijn. Veel verder bleek de kennis onder deze risicogroep niet te reiken. Bij allochtonen was de kennis nog minder.

De nieuwe campagne van koepelorganisatie Nederlandse Diabetes Federatie samen met het Voedingscentrum, gezondheidsinstituut NIGZ en het instituut voor Sport en Bewegen moet daar verandering in brengen.

Zowel 45-plussers met overgewicht, als Turken, Marokkanen, Hindoestanen en mensen met lage inkomens behoren tot de grootste risicogroep. Zij worden met de campagne opgeroepen om op www.kijkopdiabetes.nl een test te doen. Afhankelijk van de uitslag worden zij doorverwezen naar huisartsen en eventuele andere hulpverleners. Huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties, verpleegkundigen en GGD-medewerkers zijn om die reden nauw betrokken bij de campagne en hebben ook nieuw voorlichtingsmateriaal gekregen.

Nederland telt volgens de laatste cijfers naar schatting 850.000 mensen met diabetes type 2. Jaarlijks komen daar 72.500 mensen bij.

Europees parlement wil aanpak diabetes

Het Europees Parlement wil een betere aanpak van diabetes, volksziekte nummer. Omdat de lidstaten en de commissie te weinig aandacht hebben voor de ernstige aandoening, heeft het Europees Parlement, via een schriftelijke verklaring, de aanpak ervan op de agenda gezet. Dat meldt de Diabetesvereniging Nederland.

Woensdagmiddag werd de schriftelijke verklaring van het Europees Parlement over Diabetes aangekondigd. Via deze vrij zeldzame route dwingt de Europese volksvertegenwoordiging de Commissie en de Raad om met een strategie te komen om diabetes aan te pakken. Het gaat dan om diabetespreventie, -diagnose en –controle.

De feiten over Diabetes op een rij:

 • Diabetes is een ernstige chronische en progressieve ziekte, waaraan meer dan 25 miljoen mensen in de EU lijden, met een verwachte toename van 16% tot 2025. In Nederland zijn thans meer dan 600.000 mensen met diabetes.
 • Onder de ernstige en dure complicaties van diabetes behoren hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, voetamputaties en blindheid. Maar ook depressie en neuropatische pijnen komen bij mensen met diabetes veel meer voor.
 • 60 miljoen mensen in Europa lopen het risico prediabetes te ontwikkelen, in Nederland schat men dit aantal op 600.000.
 • Diabetescomplicaties zijn goed voor 5-10% van de totale volksgezondheidsuitgaven

  Er zijn twee hoofdvormen van diabetes, type-1 en type-2. Beide vormen nemen in aantal toe, vooral type 2 diabetes stijgt explosief. Bij type-1 zijn de redenen voor de stijging niet bekend. De toename van de meest voorkomende vorm, type-2,hangt samen met de vergrijzing van de bevolking alsmede met veranderde leef- en eetgewoontes.

  In Nederland komen er jaarlijks ongeveer 75.000 mensen met diabetes bij. Opvallend is dat ook het aantal kinderen en tieners met diabetes toeneemt. Er zijn daardoor steeds meer mensen die goede diabeteszorg nodig hebben.

  Er zijn nog heel veel inwoners van de Europese lidstaat die diabetes hebben, maar het nog niet weten. Het aantal niet gediagnosticeerden varieert per land maar kan oplopen tot het aantal dat wel gediagnosticeerd is. De ziekte bestaat al wel en complicaties ontwikkelen zich. Het te laat herkennen van de ziekte lijdt tot ernstige complicaties en tot hoge kosten.

  Diabetes zal over 15 jaar 1 op de 20 Nederlanders treffen.
  [Diabetesvereniging Nederland via Bijzijn]

 • Diabetespolis Delta Lloyd Ohra afgewezen door huisartsen

  De speciale polis voor mensen met diabetes van zorgverzekeraar Delta Lloyd/Ohra staat niet voor goede diabeteszorg. Dat stellen het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Diabetes Huisartsen Advies Groep in een donderdag bekend geworden brief.

  Volgens de organisaties moeten patiënten volgens deze zogenoemde DiaVitaalpolis zelf metingen verrichten. Ze leggen deze via internet vast in een persoonlijk medisch dossier, maar de resultaten worden niet meer besproken met de eigen huisarts of praktijkondersteuner. De gegevens worden telefonisch of per e-mail besproken met medewerkers van een regionaal diabetescentrum. Hierdoor ontbreekt de relatie met het medisch dossier van de patiënt bij de huisarts en kan geen rekening gehouden worden met de voorgeschiedenis van de patiënt, andere aandoeningen waar deze mogelijk mee kampt en eventuele medicijnen die daarvoor zijn voorgeschreven.
  [ANP]

  Kijk op Diabetes

  Vandaag is de campagne ‘Kijk op Diabetes’ van start gegaan. Diabetes mellitus, ook bekend als suikerziekte, is een chronische stofwisselingsaandoening waarbij het bloedglucosegehalte (bloedsuikergehalte) ontregeld is. Diabetes verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Door overgewicht komt diabetes steeds vaker en op jongere leeftijd voor. Om diabetes te lijf te gaan en om mensen voor te lichten, is de campagne ‘Kijk op Diabetes’ gestart.

  Deze campagne attendeert mensen op hun mogelijke risico op diabetes en stimuleert mensen ouder dan 45 jaar om de diabetes risicotest te doen. Deze test geeft aan of men mogelijk al diabetes heeft, zonder het zelf al te weten, of dat men risico loopt om diabetes binnen een aantal jaren te krijgen.

  Momenteel hebben 850.000 mensen in Nederland diabetes. 250.000 daarvan weten niet dat ze het hebben. Overgewicht geeft een sterk verhoogd risico op diabetes. Drie miljoen Nederlanders van 45 jaar en ouder hebben overgewicht.

  Als uit de test blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, krijgt men het advies naar de huisarts te gaan. Deze kan op basis van de uitslag van de diabetes risicotest adviseren over de beste vervolgbehandeling.

  De campagne ‘Kijk op Diabetes’ wordt gevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en met subsidie van ZonMw.

  » Kijk op Diabetes

  Diabetes Fonds zet risicotest online

  DiabetesFondsTe dikke mensen van 45 en ouder en Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders lopen een verhoogd risico op suikerziekte (Diabetes Mellitus type 2). Vanaf donderdag kunnen zij zelf op internet een risicotest doen.

  De test is onderdeel van de campagne ´Kijk op Diabetes´ die donderdag door het Nederlands Diabetes Fonds in Amsterdam wordt gelanceerd. Ook mensen met een laag inkomen worden opgeroepen om de test te doen, omdat zij een verhoogd risico lopen.

  Diabetes komt steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. De campagne richt zich overigens ook op huisartsen en andere hulpverleners. Volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lopen ongeveer 750.000 mensen in Nederland een groot risico om op korte termijn diabetes te ontwikkelen.

  Gezonde leefstijl
  Daarnaast zijn er naar schatting 250.000 mensen die diabetes hebben zonder dat ze het zelf weten. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 600.000 mensen met deze aandoening. Dat zijn er 125.000 meer dan drie jaar eerder.

  Als uit de test op www.kijkopdiabetes.nl blijkt dat iemand een verhoogd risico heeft op diabetes, dan wordt deze doorverwezen naar de huisarts. Huisartsen worden geacht patiënten dan te adviseren over een gezonde leefstijl en eventueel door te verwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist of fysiotherapeut.