Diabetes risicotest door 65.000 personen ingevuld

De diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl is in ruim twee weken zo’n 65.000 keer gedaan. Dat meldt de Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen. Via de test kunnen mensen zien of ze een verhoogd risico hebben op diabetes. Tot nu toe zijn bijna 23.000 mensen doorverwezen naar de huisarts voor nader onderzoek, nadat ze de test hadden gedaan.

De nieuwe diabetes risicotest is uitgebracht in het kader van de campagne “Kijk op Diabetes“, die op 6 april jongstleden van start is gegaan. De eenvoudige test kan zowel digitaal als op papier worden gedaan. De papieren versie is verkrijgbaar bij apothekers, huisartsen en andere zorgverleners.

Als uit de test blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op diabetes, krijgt men het advies naar de huisarts te gaan voor een diagnose. Op deze manier worden niet alleen mensen met een hoog risico op diabetes opgespoord. Maar ook mensen die deze aandoening al hebben en het nog niet weten.
[EADV via Bijzijn.nl]

Pharming begint onderzoek naar diabetes

Het biotechnologiebedrijf Pharming gaat onderzoek doen naar geneesmiddelen voor de stofwisselingsziekte diabetes. Daarbij wordt het Leidse bedrijf gesteund door het ministerie van Economische Zaken.

Het ministerie verleent een subsidie van 1 miljoen euro, zo maakte Pharming bekend. Dit bedrag moet het grootste deel van de kosten gedurende de eerste drie jaar van het onderzoek dekken. Andere partners in het project zijn onder meer het Erasmus Universitair Medisch Centrum en biotechnologiebedrijf Dnage.

Volgens Pharming is diabetes de uitdaging voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw. Wereldwijd lijden ongeveer 180 miljoen mensen aan de ziekte. Dat aantal stijgt met 10 miljoen per jaar als gevolg van veroudering en overgewicht.
[ANP]

Toename diabetes in EU met 16 procent tegen 2025

Zonder een stevige aanpak van diabetes of suikerziekte zal in de Europese Unie in 2025 in totaal ruim 6,4 procent van de bevolking aan de ziekte lijden. Dat is een stijging met 16 procent ten opzichte van 2006.

Een groep van 423 Europarlementariërs wil daarom een snelle Europese aanpak van de ziekte, met een overkoepelend beleid van de EU voor het uitwisselen van gegevens en plannen voor een betere voeding.

Volgens PvdA-Europarlementariër Corbey is er verder een Europees expertisecentrum nodig, dat kan zorgen voor meer coördinatie van de bestrijding van diabetes. Samen met de Britse conservatieve Europarlementariër Bowis, met wie zij het initiatief nam voor een handtekeningenactie in het parlement, pleit zij ook voor een verhoging van het onderzoeksbudget voor diabetes. Dat bedraagt nu 20 miljoen euro per jaar.

,,Wereldwijd sterven jaarlijks echter meer mensen door de complicaties van suikerziekte dan aan de gevolgen van hiv of aids”, aldus Bowis woensdag tijdens een persconferentie. ,,Een hogere prioriteit is nodig. We zijn blij dat huidig EU-voorzitter Oostenrijk diabetes de hoogste prioriteit wil geven in het Europese volksgezondheidsbeleid.”

Ouderdomsdiabetes
In totaal hebben momenteel 25 miljoen van de 450 miljoen EU-burgers een vorm van suikerziekte. Vooral onder kinderen van tien jaar of jonger neemt het aantal gevallen van zogeheten ouderdomsdiabetes toe. Deze vorm van diabetes is te voorkomen door gezonde voeding en meer beweging. Ook zijn veel complicaties als blindheid, amputaties of nierkwalen te voorkomen door diabetici regelmatig te controleren en waar nodig hun medicatie aan te passen.

Vaak komen mensen er echter pas achter dat zij diabetes hebben als hun gezichtsvermogen achteruit gaat. Dat betekent dat de kwaal jaren heeft kunnen woekeren zonder behandeling. Naar schatting de helft van alle diabetici is zich er niet eens van bewust de ziekte te hebben.

Daarom moet er volgens Corbey en Bowis ook meer gedaan worden aan bewustwording. Vooral op dat terrein is er een taak voor Europa weggelegd, meent Bowis. Corbey benadrukt dat de directe aanpak en behandeling van diabetes een nationale aangelegenheid moet blijven.

In Nederland heeft volgens cijfers van de Internationale Diabetesfederatie 3,7 procent van de bevolking de ziekte. Na Ierland doet Nederland het daarmee het best in de EU. Vooral in de nieuwe EU-lidstaten en Roemenië en Bulgarije, die in 2007 of 2008 aansluiten bij de Unie is veel aandacht nodig, vindt Corbey.
[ANP]

Afvallen goed voor zwaarlijvige diabetespatiënt

Een maand lang volgen van een zeer energiebeperkt dieet is een veilige en waardevolle therapie voor zwaarlijvige patiënten met diabetes type 2. Al na twee dagen daalt het bloedsuikergehalte, ook al gebruikt de patiënt geen bloedsuikerverlagende middelen meer. De patiënt moet wel zelf nog enige insuline kunnen aanmaken. Wie blijft diëten tot hij de helft van zijn overgewicht kwijt is, wordt daarnaast beloond met een sterk verbeterde insulinegevoeligheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Ingrid Jazet van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Voor dit onderzoek volgden diabetespatiënten met overgewicht een Modifast-dieet van maar 450 kilocalorieën per dag, gedurende 4 tot 35 weken. Het bloedsuikergehalte van deze patiënten bleek al na twee dagen te dalen, terwijl er nog nauwelijks gewichtsverlies was. Dit kwam door een verminderde glucoseproductie door de lever. Met het continueren van het dieet en substantieel gewichtsverlies daalde het bloedsuikergehalte verder door een verbetering van het glucoseverbruik, met name door de spieren. In spierweefsel werd, met biochemische technieken, een verbeterde insulinewerking aangetoond.

Langdurig effect en vermindering van gebruik diabetesmedicijnen Opvallend was dat de effecten van het dieet na anderhalf jaar nog meetbaar waren, zelfs als de patiënt intussen weer op zijn oude gewicht zat. Het bloedsuikergehalte, de bloeddruk en het vetgehalte waren dan nog steeds gunstiger dan voorheen, terwijl de patiënt geen of minder medicatie dan voor de start van het dieet gebruikte. Uit het onderzoek bleek dat wanneer de eigen productie van insuline nog voldoende is, de patiënten tijdens het dieet geen bloedsuikerverlagende middelen hoeven te gebruiken, met name hoeven ze dan geen insuline (meer) te spuiten. Dat vergemakkelijkt het afvallen en voorkomt een te laag bloedsuikergehalte (‘hypo’s’).

Bij meer dan 80% van de mensen met diabetes type 2, vroeger ouderdomsdiabetes genoemd, speelt overgewicht een voorname rol: patiënten zijn minder gevoelig voor insuline. Caloriebeperking en gewichtsverlies verlagen het bloedsuikergehalte. Ingrid Jazet onderzocht de onderliggende mechanismen van dit effect en tevens praktische aspecten met betrekking tot het volgen van een laagcalorisch dieet.
[LUMC]

Oude niersteenvergruizers veroorzaken diabetes

Een oud type vergruizer voor nierstenen vergroot de kans om op lange termijn diabetes en hoge bloeddruk te krijgen. Dat is gebleken uit een analyse van bijna zeshonderd patienten in de Verenigde Staten. Negentien jaar na het vergruizen leed 17 procent van de patienten aan diabetes, terwijl dit in een vergelijkbare groep van patienten die met medicijen waren behandeld voor hun nierstenen in 6.6% voorkwam.

Lees verder bij het NRC Handelsblad

Bewegen goed bij diabetes

Beweging is belangrijk bij de behandeling van vrouwen met type-2 diabetes en overgewicht. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat beweging de enige manier is om vet dat tussen de organen in de buikholte zit kwijt te raken. Het vet in de buikholte is minder gunstig voor het lichaam dan vet op ander plaatsen. Dat komt omdat het dichter bij de organen zit en daarmee eerder een verstoring van bloedsuikers kan geven.

Behandelingsstrategieen bij jonge patienten met diabetes mellitus

Vrijwel alle jonge patiënten met diabetes mellitus zijn afhankelijk van insuline-injecties. Insuline-afhankelijke diabetes mellitus kent bijzonder ingrijpende gevolgen. Na gemiddeld twintig jaar behandeling kunnen ernstige chronische complicaties optreden, waarbij op den duur vrijwel geen enkel orgaan wordt gespaard. Inmiddels wordt op diverse wijzen getracht het tij te keren. De teambehandeling zoals die de afgelopen twintig jaar in een aantal centra is ontwikkeld, heeft een schat aan ervaring opgeleverd.

Het boek “Behandelingsstrategieen bij jonge patienten met diabetes mellitus” brengt die in praktische termen over en bespreekt uitgebreid de diverse vormen van behandeling en begeleiding van kinderen en tieners met diabetes mellitus.

Passief roken is een risico voor diabetes

Een 15 jaar durende studie in de VS heeft aangetoond dat roken en meeroken het risico op glucose-intolerantie verhoogd. Glucose-intolerantie is een prefase van diabetes. Tot nu toe was bekend dat roken een verhoogd risico geeft op diabetes. Nieuw aan dit onderzoek is dat passief roken ook een risicofactor blijkt te zijn.

De studie, gepubliceerd in de British Medical Journal, is uitgevoerd met 4572 mensen. De onderzoekers hebben 15 jaar lang “gezonde” mensen die roken, passief roken en niet-roken gevolgd. Na 15 jaar is gemeten of er sprake is van glucose-intolerantie. Binnen de groep rokers had 22% van de mensen glucose-intolerantie ontwikkeld. Binnen de groep mensen die niet zelf roken, maar wel passief roken (bv. een partner die rookt) bleek 17% ook glucose-intolerantie te ontwikkelen.

De onderzoekers geven aan dat passieve rokers aan dezelfde giftige stoffen worden blootgesteld als rokers. Dit onderzoek heeft voor het eerst aangetoond dat passief roken een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van diabetes.
[Diabetes Fonds]