Nierstichting en Diabetes Fonds steunen LifeLines

DiabetesFondsDe Nierstichting en het Diabetes Fonds steunen het grootscheepse, meerjarige onderzoeksproject LifeLines van het UMCG. Het onderzoek richt zich onder meer op indicatoren die kunnen wijzen op risico’s voor verschillende ziektes. Vooral bij nierziekten en diabetes is het vroegtijdig opsporen én ingrijpen de beste manier om blijvende schade en extra complicaties te voorkomen. De Nierstichting en het Diabetes Fonds vinden het belangrijk dat dit project er komt en hebben besloten LifeLines te steunen met een financiële garantstelling. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een ziekteoverstijgende aanpak tot preventie van chronische ziekten.

De Nierstichting en het Diabetes Fonds zijn de eerste twee gezondheidsfondsen die de stap zetten om het meerjarige LifeLines-onderzoek financieel te ondersteunen. Dit is een doorbraak op het gebied van integraal preventieonderzoek naar meerdere ziektes.
[Persbericht UMCG]

Minder kans op nierproblemen bij jonge diabetespatiënt

Kinderen die al op heel jonge leeftijd type 1 diabetes krijgen, hebben een kleinere kans op latere nierschade dan kinderen die wat ouder zijn als ze diabetes krijgen.

Dat blijkt uit Zweeds onderzoek bij 4400 mensen die al langer dan vijftien jaar type 1 diabetes hadden. Van die groep hadden 33 mensen ernstig nierfalen waardoor ze transplantatie of nierdialyse nodig hadden. Daar zat niemand bij die onder de leeftijd van vier jaar diabetes had gekregen, ook al had die groep in feite het langst diabetes.

Misschien spelen hormonen rond de puberteit en de vaak slechtere bloedsuikerspiegels bij tieners een rol bij het ontstaan van diabetische nierschade.
[Diabetes Fonds]

Nintendo helpt diabetici een handje

Diabetici in de Verenigde Staten kunnen binnenkort wellicht gebruik maken van hun Gamecube om medische gegevens door te geven aan hun arts. Harold Goldberg, een doctor aan de universiteit van Washington, is namelijk bezig met een technologie die het leven van chronisch zieke mensen makkelijker moet maken.

Patiënten zouden met een speciaal programma recente medische data over hun situatie door kunnen sturen naar hun arts. Deze informatie zou dan voortkomen uit een vragenlijst die digitaal aan de patiënt wordt voorgelegd. Ondermeer Nintendo heeft toegezegd mee te willen werken aan dit project.
[Gametoday]

Claims over diabetes op kaneelcapsules verboden

Op kaneelcapsules horen geen beweringen thuis die suggereren dat kaneel een heilzame werking heeft bij diabetes. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft maandag gewaarschuwd dat zij zal optreden als die er wel op staan.

Volgens de VWA zijn er steeds vaker kaneelcapsules te koop, waarop bijvoorbeeld staat dat kaneel een positieve invloed heeft op de bloedsuikerspiegel, of geschikt is in een dieet voor diabetici. Dat mag niet, aldus de VWA. Dat zijn medische claims en die mogen niet gebruikt worden voor levensmiddelen of voedingssupplementen. Ook in advertenties voor die producten zijn dat soort beweringen niet toegestaan.
[ANP]

Diabeter bewegen: sportief project voor diabetici

Diabetici kunnen tot en met juni 2006 onder begeleiding gaan sporten. Diabetici krijgen onder de noemer ‘Diabeter bewegen‘ een persoonlijk beweegprogramma aangeboden, waarbij ze twee keer per week sporten. Doel van het project ‘Diabeter bewegen’ is niet-actieve diabetici blijvend aan het sporten te krijgen.

Gezondheidscentrum Stadspolders nam het initiatief om deze patiënten aan het sporten te krijgen. Het Gezondheidscentrum benaderde 140 diabetici. Bureau Sportstimulering heeft een sportstimuleringsplan opgezet en traint momenteel 12 diabetici in samenwerking met fysiotherapie Balanz.

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk beweegprogramma. De diabetici sporten twee keer per week: één keer per week fysiofitness en een keer sport- en spel in de gymzaal. Iedere laatste week van de maand organiseert Bureau Sportstimulering een excursie naar een sportvereniging. Ook krijgen de deelnemers maandelijks voorlichting van o.a. een diëtiste en een fysiotherapeut.
[Nationaal Gezondheidsplan]

Diabetesbus in Amsterdam

Vanaf juni 2006 zal de eerste Nederlandse Diabetesbus gaan rijden door Amsterdam. Dit mobiele zorgcentrum biedt diabetespatiënten de mogelijkheid om dichtbij huis hun jaarlijkse controles in één keer uit te voeren. Deze week tekenden zorgverzekeraar Agis en de Stichting Diabeteszorg Amsterdam-Oost en Amsterdam-Centrum hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Met 65.000 nieuwe patiënten per jaar is diabetes een van de snelst in omvang groeiende chronische ziektes in Nederland. De Diabetesbus is bestemd voor diabetespatiënten met Diabetes Mellitus type 2. Deze vorm van diabetes wordt ook wel ouderdomssuiker genoemd en kan vaak met een dieet, al dan niet in combinatie met bloedglucoseverlagende tabletten, worden behandeld. Een groeiend aantal patiënten met dit type diabetes wordt met insuline-injecties behandeld. Bij diabetes kunnen op termijn ernstige complicaties ontstaan. Tijdige herkenning en goede zorg zijn van groot belang om deze complicaties te voorkomen.

Mensen met DM type 2 krijgen jaarlijks meerdere controles. Hiervoor bezoeken zij niet alleen de huisarts, maar ook diverse andere hulpverleners. Daar komen zij voor onder andere onderzoek van de ogen, de voeten, het instellen op insuline en voedingsadviezen. Daarnaast vindt laboratoriumonderzoek plaats. Het kost een diabetespatiënt veel tijd om alle betrokken hulpverleners te bezoeken; hij krijgt te maken met bureaucratie en regelgeving en het is niet altijd duidelijk waarvoor hij waar moet zijn.

Met de komst van de Diabetesbus ontstaat voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 één loket. Patiënten blijven onder behandeling van de huisarts, maar de noodzakelijke jaarlijkse controles vinden voortaan plaats in de Diabetesbus. De Diabetesbus die op verschillende plaatsen in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Centrum zal staan, beschikt over meerdere spreekkamers en apparatuur om de benodigde onderzoeken te verrichten. In de Diabetesbus werken diabetesverpleegkundigen en diëtistes. Bij problemen en complicaties kan direct een beroep worden gedaan op de deskundigheid van een internist uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). De Diabetesbus zal zich in eerste instantie richten op Amsterdam-Oost en Amsterdam-Centrum, maar kan zijn activiteiten ook naar andere delen van Amsterdam en daarbuiten uitbreiden.

Zorgverzekeraar Agis maakt zich sterk voor goede diabetesbegeleiding waarbij de coördinatie bij de huisarts ligt. De ideeën achter de Diabetesbus passen goed binnen Diagis, het diabetesprogramma van de zorgverzekeraar. De Stichting Diabeteszorg Amsterdam-Oost en Amsterdam-Centrum is opgericht door het OLVG en de 1ste Lijn Amsterdam. De laatstgenoemde organisatie geeft adviezen aan hulpverleners als huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de zorg aan patiënten beter en efficiënter te organiseren.
[Zorgkrant]

Overgewicht risicofactor voor diabetes bij kinderen

Met het toenemen van de taille-omvang bij kinderen, neemt ook het risico op het ontwikkelen van diabetes toe. Onderzoekers van de universiteit van Michigan laten weten dat kinderen met overgewicht twee keer zo veel kans hebben op diabetes als kinderen met een normaal gewicht.

Aan het onderzoek deden meer dan 100.000 kinderen mee. Hieruit kwam naar voren dat op elke 1.000 kinderen, 3,2 kinderen diabetes type 1 of type 2 hebben. Wanneer de verhouding tussen lengte en gewicht per kind in het onderzoek werd meegenomen, bleek dat de kinderen met overgewicht twee keer zoveel kans hebben op diabetes. De onderzoekers noemen het resultaat van deze studie een bewijs dat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van diabetes bij kinderen.

De onderzoekers geven aan dat het aanpakken van overgewicht bij kinderen hen kan beschermen tegen het ontwikkelen van diabetes. Uit hun gegevens kunnen de onderzoekers afleiden dat landelijk gezien 229.240 kinderen jonger dan 19 jaar diabetes hebben.

Bij de studie hebben de onderzoekers geen onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 en diabetes type 2. Hoewel vooral diabetes type 2 wordt veroorzaakt door overgewicht.
[Diabetes Fonds]