Vet eten kan tot diabetes leiden

Vet voedsel kan de regulering van het bloedsuikerniveau verstoren en tot diabetes leiden. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Californië in San Diego.

De onderzoekers stellen dat vette voedingsmiddelen een enzym onderdrukken dat van cruciaal belang is bij de productie van insuline, dat het bloedsuikergehalte reguleert.

De onderzoekers identificeerden een gen dat een enzym produceert waardoor cellen in de alvleesklier glucose herkennen en insuline gaan afscheiden. De werking van het enzym wordt minder als iemand vet eet. De leider van het onderzoek, dr. Jamey D. Marth, schreef in zijn artikel in het vakblad Cell dat het misschien mogelijk is middelen te ontwikkelen die de werking van het enzym verbeteren.

5 Procent Belgen heeft diabetes

In België heeft 1 op de 20 Belgen diabetes. Als er niets wordt odnernomen, dan is de verwachting dat tegen 2020 één op 10 diabetes zal hebben. Wereldwijd zijn er 190 miljoen mensen met diabetes en volgens de Wereld Gezondheids Organisatie zal dit tegen 2030 oplopen tot 370 miljoen.

Volgens Prof. Chantal Mathieu van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw moeten we streven om mensen met diabetes zo goed mogelijk te behandelen.

Minder kans op ouderdomssuiker met wijn

Een groep Nederlandse onderzoekers uit Amsterdam heeft in het gezaghebbende tijdschrift Diabetes Care een artikel gepubliceerd, waaruit blijkt dat matig alcoholgebruik de kans op het ontstaan van ouderdomssuiker met 30% doet afnemen. Overmatig alcoholgebruik, meer dan 4 consumpties per dag, doet de kans op het ontstaan hiervan echter weer toenemen. Zij hebben de resultaten van meer dan 400 verschillende publicaties gecombineerd, waarbij in totaal over 369.862 personen gedurende gemiddeld 12 jaar informatie werd verzameld. Uiteindelijk ontstond bij 11.959 van deze mensen ouderdomssuiker.

Ouderdomssuiker, ook wel type II diabetes mellitus genoemd, is een veel voorkomende ziekte die epidemische vormen begint aan te nemen. Op dit moment zijn er in Nederland 500.000 mensen met suikerziekte en de verwachting is dat dit aantal over 20 jaar zal zijn verdubbeld tot 1.000.000, voor het overgrote deel ouderdomssuiker. De ziekte is weliswaar grotendeels erfelijk bepaald, maar krijgt meestal pas de kans om zich te openbaren wanneer bij daarvoor gevoelige personen overgewicht ontstaat en sprake is van een gebrek aan voldoende beweging.Het probleem bij ouderdomssuiker is dat er een verminderde gevoeligheid (resistentie) voor insuline bestaat, waardoor de suiker en de bloedvetten in het lichaam niet goed kunnen worden verwerkt. Daardoor raakt de binnenkant van de bloedvaten beschadigd, wat weer een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. Een verklaring voor dit remmende effect van alcohol op het ontstaan van suikerziekte zou kunnen zijn dat alcohol de productie van het enzym LPL (Lipo Proteine Lipase) krachtig stimuleert, hetgeen wij bij gezonde vrijwilligers overtuigend hebben kunnen aantonen.

LDL zorgt voor een snelle verwijdering van bepaalde schadelijke vetten uit de bloedbaan. Onderzoekers uit het Cedars-Sinai centrum hebben vastgesteld dat bij een groep oorspronkelijk uit Mexico afkomstige Amerikanen een defect in de productie van LPL ten gevolge van een erfelijke aandoening leidt tot ongevoeligheid voor insuline, waardoor een groot deel van deze mensen ouderdomssuiker ontwikkelt. Het drinken van alcohol zorgt ervoor dat de LPL productie stijgt. Dankzij een hoog LPL kunnen de schadelijke vetten die vooral kort na de maaltijd in de bloedbaan vrijkomen, snel worden verwijderd. Personen die daarvoor een erfelijke aanleg hebben, lopen daardoor minder risico om ongevoelig te worden voor insuline, waarmee de kans op het ontstaan van ouderdomssuiker aanzienlijk afneemt.
[Foodlog]

Verpleegkundige levert minstens zo goede diabeteszorg als arts

Patiënten met diabetes type 2 (voorheen ’ouderdomsdiabetes’) hebben een grote kans op complicaties en staan daarom onder regelmatige controle. Ongeveer 850.000 mensen hebben diabetes in Nederland. Artsen kunnen de diabeteszorg niet alleen aan. Bas Houweling ontdekte dat verpleegkundigen een groot deel van deze diabeteszorg heel goed kunnen overnemen van artsen. De zorg blijft kwalitatief even goed en de patiënten zijn zelfs meer tevreden. De maatregel zal een kostenbesparing kunnen opleveren en past bovendien in het kabinetsbeleid: Minister Hoogervorst heeft taakverschuiving in de diabeteszorg hoog op de politieke agenda gezet gezien het verwachte artsentekort.

Houweling vergeleek voor zijn onderzoek twee groepen patiënten, de ene helft werd door een arts behandeld, de andere door een verpleegkundige. De verpleegkundigen hadden altijd de mogelijkheid om met een arts te overleggen en konden bij het voorschrijven van geneesmiddelen gebruikmaken van protocollen, gebaseerd op de Nederlandse diabetesrichtlijnen. De promovendus onderzocht vervolgens of de medische behandeling, kwaliteit van leven, diabetesgerelateerde klachten en tevredenheid van patiënten ten minste gelijk is aan die van de door artsen geleverde zorg.
Zowel patiënten die bij de huisarts komen, als degenen die zijn doorverwezen naar een internist blijken minstens evengoed te worden behandeld wanneer de taken zijn overgenomen door respectievelijk een praktijkondersteuner en een diabetesverpleegkundige.

[via diabetes2.nl]

Internationale interesse voor diabetes zorgpas

De diabetes zorgpas van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft interesse gewekt van de Monmouthshire National Health Service (NHS) uit Wales. Een delegatie van deze organisatie bracht een bezoek aan de zorgverzekeraar en enkele patiënten en zorgverleners die gebruik maken van deze zorgpas. Tijdens het bezoek heeft de NHS toegezegd een samenwerking aan te gaan met Zorg en Zekerheid om de zorgpas verder te ontwikkelen en voor een grotere groep patiënten toegankelijk te maken.

Kenmerkend aan de zorg voor mensen met diabetes is dat er veel verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, zoals huisartsen, specialisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, apothekers en podotherapeuten. Samen met diverse zorgverleners uit de regio werkt Zorg en Zekerheid aan het verder verbeteren van de zorg aan mensen met diabetes. Nauwkeurige afstemming en samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners is daarbij noodzakelijk. Eén van de initiatieven daarvoor is de diabetes zorgpas

Lees verder bij Zorgverzekeraars Nederland