Borstvoeding verkleint kans op diabetes type 2

Vrouwen die langer borstvoeding geven hebben 15% minder kans om diabetes type 2 te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van de Brigham and Women’s Hospital in samenwerking met de Harvard Medical School in Boston.

Om het verband tussen borstvoeding en diabetes aan te tonen hebben de onderzoekers de data geanalyseerd van twee grote groepen vrouwen. De eerste groep bestond uit ruim 83.000 vrouwen uit de “Nurses’ Health Study”, de tweede groep jongere vrouwen (zo’n 73.000)had deelgenomen aan deel II van dit onderzoek.

The researchers found that in the first 15 years after a woman’s last delivery, each year of breastfeeding was associated with a 15-percent reduction in her risk of diabetes. “In that analysis, we took into account diet, exercise, smoking status, whether or not the women took multivitamins — which is a marker of whether they are health-conscious or not — and we still found that 15-percent benefit,” remarked Stuebe.

“Beyond 15 years after the last birth there wasn’t so much of a benefit, but for at least the first 15 years there seems to be some long-term association that protects women from diabetes,” she added.

“In some way, pregnancy is a pro-diabetic state; you have more resistance to insulin, and that’s part of the way the body makes sure that the fetus gets enough sugar,” explained Stuebe. “Then comes lactation which, in a sense, is an anti-diabetic state.”

The researchers’ hypothesis is that lactation resets the body after pregnancy. If a woman does not breastfeed for a prolonged period of time, the risk of diabetes might increase.

» Breastfeeding may reduce mothers’ diabetes risk

Campagne Kijk op Diabetes start met symposium

Op 6 april 2006 gaat de voorlichtingscampagne ‘Kijk op Diabetes’ van start met een groot symposium. Dit symposium is bedoeld voor huisartsen, diabetesverpleegkundigen, GGD-en, sportraden en sportambtenaren, thuiszorgorganisaties, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, (allochtone) zorgconsulenten en andere partijen die betrokken zijn bij de campagne. De inschrijving gaat in januari van start.

Het symposium is gratis maar de toegang is beperkt. Professionals die op de hoogte willen blijven van de campagne en de inschrijfmogelijkheden voor het symposium, kunnen zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@kijkopdiabetes.nl. Op deze wijze kunnen zij ook een samenvatting aanvragen van het plan van aanpak van de campagne. Vanaf begin 2006 is op de campagnewebsite www.kijkopdiabetes.nl actuele informatie over de campagne te vinden.

‘Onbekende diabetes’
De campagne richt zich met name op de versnelde opsporing van mensen met nog ‘onbekende diabetes’ en op mensen die een verhoogd risico hebben om binnen afzienbare tijd diabetes type 2 te krijgen. Dat zijn vooral mensen met overgewicht in de leeftijd van 45-70 jaar. Speciale aandacht gaat uit naar allochtonen (Turken, Marokkanen en Hindoestanen) en mensen met een lage sociaal-economische status.

Risicotest
De campagne attendeert de genoemde groepen via een mix van landelijke en lokale activiteiten op hun mogelijke risico op type 2 diabetes. Daarnaast worden mensen gestimuleerd het eigen risico te checken door middel van de diabetes-risicotest. In geval van een verhoogd risico, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan.

Samenwerking
De campagne ‘Kijk op Diabetes’ is een campagne van de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.
[Persbericht Voedingscentrum]

Kwart miljoen Belgen hebben suikerziekte zonder dit te weten

250.000 Belgen lijden aan suikerziekte en zijn hiervan niet op de hoogte. Bij evenveel mensen is de ziekte wel officieel vastgesteld. Dat zegt Stijn Deceuckelier, directeur van de Vlaamse Diabetesvereniging aan de vooravond van de Werelddiabetesdag.
Het bericht staat in Het Nieuwsblad op Zondag. Dat zoveel mensen niet weten dat ze aan diabetes lijden, komt doordat de symptomen niet goed worden geïnterpreteerd.

Volgens Deceuckelier werken ook bezuinigingen het laat ontdekken in de hand. Hij wijst daarbij op de beslissing om bij bloedonderzoek niet langer standaard glucosemetingen te laten gebeuren.

Over 20 jaar ruim 600 duizend sterfgevallen per jaar door diabetes in de VS

Als de Amerikaanse gezondheiszorg blijft falen in de preventie en behandeling van diabetes, zal het aantal personen dat sterft en lijdt aan diabetes en de complicaties ervan tegen 2025 verdriedubbelen. Dit blijkt uit onderzoek van Scholen voor Volksgezondheid en Geneeskunde van Yale in samenwerking met het Instituut voor Toekomstalternatieven.

‘Diabetes is een van de enige twee belangrijkste doodsoorzaken in de V.S. die blijft stijgen terwijl de andere doodsoorzaken afnemen. Dit houdt rechtsreeks verband met de obesiteitsepidemie,’ aldus Derek Yach, van de School voor Volksgezondheid van Yale.

Het onderzoek wees uit dat, indien het syteem ongewijzigd blijft, tegen 2025, over slechts 20 jaar:

 • het aantal sterfgevallen veroorzaakt door diabetes bijna zal
  verdriedubbelen van 213.062 in 2000 naar 622.000.
 • het aantal gevallen van blindheid als gevolg van diabetes bijna
  verdriedubbelt van 24.000 naar 70.000.
 • er bijna drie keer zoveel gevallen van nierziekte als gevolg van
  diabetes zullen voorkomen, van 41.046 naar 119.000.
 • het aantal amputaties ten gevolge van diabetes zal verdrievoudigen van
  82.000 naar 239.000.
 • de uitgaven van de V.S. aan diabetes zullen verdriedubbelen naar 351
  miljard dollar.
 • er bijna dubbel zoveel diabeteslijders zullen zijn: 50 miljoen-het
  equivalent van de bevolking van bijna 27 staten.

Lees meer over het onderzoek op Medicalfacts

Wereld Diabetesdag – 14 november 2005

Op 14 november is het Wereld Diabetesdag en dit jaar staat de dag in het teken van de diabetische voet. Put feet first: prevent amputations is het thema.

Elk jaar organiseert de International Diabetes Federation (IDF) in samenwerking met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een dag voor zowel mensen met diabetes als voor professionals. Om aandacht voor die dag te krijgen, zijn verschillende activiteiten gepland. Zo is er een boek gemaakt over de diabetische voet, waarin met kleuren aan de rand van de bladzijde is aangegeven welke informatie interessant is voor diabetici, en welke voor de professionals.

Volgens de IDF is er nog te weinig aandacht voor de diabetische voet waardoor er veel onnodige amputaties van tenen, voeten en benen plaatsvinden. De Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen (EADV) werkt mee aan activiteiten die door de Diabetes Vereniging Nederland worden georganiseerd in de maand november.

Diabetici hebben meer risico op darmkanker

Uit onderzoek blijkt dat diabetici meer kans hebben op darmkanker dan personen zonder diabetes. Onderzoekers hebben de resultaten van 6 jaar “National Health Interview Survey” geanalyseerd en kwamen daarna tot deze conclusie. Ze schatten dat diabetici 59% meer kans hebben op de ernstige ziekte. Andere belangrijke factoren zijn leeftijd (+50 jaar) en natuurlijk roken.

De resultaten van het onderzoek zijn bekend gemaakt op het Annual Scientific Meeting of the American College of Gastroenterology in Honolulu.

“We thought that diabetics would be at increased risk of colon cancer because receptors for insulin are present on (colon tissue),” co-investigator Dr. Donald Garrow told Reuters Health. “So if you have high levels of insulin, as diabetics often do for years, that attack on the colonic mucosa can lead to changes that can become colon cancer.”

Cell culture studies have also suggested that high blood sugar, which characterizes diabetes, is also a promoter of colon cancer growth, he added.