Eerste speciale polis voor diabetespatiënten

De Delta Lloyd Groep is de eerste verzekeraar die met speciale ziektekostenverzekeringen voor diabetespatiënten komt. De polis is ondergebracht bij de nieuwe zorgverzekeraar Diavitaal, een onderdeel van Delta Lloyd.

Wat de twee nieuwe basisverzekeringen kosten, is nog niet bekend, zo bleek donderdag. Over de inhoud is de Diabetesvereniging Nederland echter positief.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is het mogelijk om specifieke doelgroeppolissen te maken. Collectieven, zoals mensen met diabetes, kunnen zelf een eigen pakket afspreken met een zorgverzekeraar. Diabetes is een veel voorkomende ziekte, dus mensen met diabetes zijn voor verzekeraars een aantrekkelijke doelgroep. De kans is groot dat nog meer verzekeraars met een speciale verzekering komen.

De nieuwe polissen voldoen aan de eisen van verantwoorde diabeteszorg, zoals alle verzekeringen moeten doen, stelt directeur J. Gillissen van de Diabetesvereniging Nederland. Hij is vooral positief voor de zelfzorgpolis voor mensen die hun ziekte zelf volledig in de hand willen houden en hun dossier op internet willen beheren. Gillissen vindt het echter nog te vroeg om al zijn leden op te roepen massaal over te stappen. Diabetesvereniging Nederland wacht op de reacties van nog meer verzekeraars. Zodra alle polissen bekend zijn, gaat de vereniging deze met elkaar vergelijken, om het zo voor de leden makkelijker te maken om te kiezen.

Grootschalige campagne tegen diabetes

In het voorjaar van 2006 gaat een grote voorlichtingscampagne over diabetes van start. Deze richt zich vooral op het opsporen van mensen die ongemerkt diabetes type 2 hebben of een verhoogd risico lopen op deze ernstige chronische aandoening.
Bij diabetes type 2 zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline dan normaal. Door overgewicht komt dit type steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor.

De campagne wordt gevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met het Voedingscentrum, het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB).

Risicogroepen
Inmiddels hebben ruim 500.000 mensen diabetes type 2. Daarnaast zijn er tussen de 150.000 en 250.000 mensen bij wie de ziekte nog niet is vastgesteld. Per jaar komen er 65.000 nieuwe patiënten bij. Verder zijn er zo’n 750.000 mensen die een hoog risico lopen om op korte termijn diabetes te ontwikkelen. Dat zijn vooral mensen tussen 45 en 70 jaar met overgewicht. Mensen uit de lage sociaal-economische groepen en Turken, Marokkanen en Hindoestanen lopen extra risico.
Diabetes verhoogt onder meer de kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl kan de ziekte voorkomen of uitstellen. Vroegtijdige diagnose is belangrijk om complicaties uit te stellen en te verminderen.

Intentieverklaring
Vandaag tekenen koepelorganisaties van allerlei beroepsgroepen een intentieverklaring waarin zij aangeven gezamenlijk te gaan werken aan het voorkomen van diabetes type 2. Daarbij gaat het om de koepels van GGD-en, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten en apothekers. Ook alle campagnepartners zetten hun handtekening.
[Voedingscentrum]

Diabetesmedicijn heeft positieve bijwerking

Het diabetesmedicijn pioglitazon (merknaam Actos) blijkt een positieve bijwerking te hebben. Uit een maandag in Athene gepresenteerde studie onder ruim 5000 zeer zware, oudere patiënten met diabetes melitus type 2 (in de volksmond suikerziekte) blijkt dat de kans op hart- en vaatziekten flink afneemt als zij pioglitazon krijgen.

Volgens voorzitter H. Aanstoot van de Nederlandse Diabetes Federatie is pioglitazon een van een groep relatief nieuwe medicijnen die de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten verbetert. Nu blijkt dat het een positieve bijwerking heeft, namelijk het verbeteren van de vetspiegel. Hij sluit niet uit dat andere middelen een vergelijkbaar effect hebben. Maar dat is tot nu toe niet aangetoond.

Pioglitazon werd tot nu toe pas toegepast als andere medicijnen te weinig baat hadden. Aanstoot, zelf ook arts, verwacht echter dat dit na deze studie zal veranderen. De studie werd verricht bij patiënten van 60-plus met een geschiedenis van ernstige hart- en vaatziekten. Velen waren te zwaar en hadden een hoge bloeddruk. Aanstoot zou graag willen weten wat het medicijn doet bij jongere patiënten, omdat diabetes melitus 2 inmiddels steeds vaker voorkomt bij veertigers, die dus ook veel langer met de ziekte blijven leven.