Diabetes kost miljoenen

De forse groei van het aantal diabetespatiënten in Nederland begint aardig wat kosten met zich mee te brenegn. Op dit moment heeft 4 procent van al het geld dat wordt uitgegeven aan geneesmiddelen betrekking op suikerziekte, maar dat zal de komende jaren snel oplopen.

In de periode 1998 tot 2003 was er al sprake van een toename met 50 procent van de uitgaven: van 122 naar 183 miljoen euro. Zo’n 565.000 Nederlanders gebruiken medicijnen om de ziekte onder controle te houden. Volgens het College voor Zorgverzekeringen zijn dat volgend jaar 635.000 mensen en lopen de kosten voor geneesmiddelen dan op tot 220 miljoen euro.

[Telegraaf]

Sterke stijging gebruik en kosten diabetesmiddelen

Zowel het gebruik als de kosten van diabetesmiddelen zijn tussen 1998 en 2003 fors gestegen. Het aantal gebruikers steeg met 32% van 427.000 (2,8% van de bevolking) naar 565.000 (3,6% van de bevolking). De kosten van diabetesmiddelen zijn in de periode 1998 en 2003 met de helft toegenomen: van € 122 miljoen naar € 183 miljoen. Een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9%. Dit blijkt uit het rapport ‘Gebruik van diabetesmiddelen 1998 – 2003’, van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

De kosten voor de diabetesmiddelen bedragen inmiddels 4% van de totale genees-middelenuitgaven. Naar verwachting zet deze stijging zich voort en zal het aantal gebruikers in 2006 zijn opgelopen tot 635.000 met een kostenpost van ongeveer € 222 miljoen.

De meeste gebruikers van diabetesmiddelen (64%) krijgen uitsluitend tabletten voorgeschreven. In 2003 gebruikte 14% van de patiënten gelijktijdig insuline en tabletten. Uit de gegevens van het GIP blijkt verder een stijging van het gebruik van cholesterol-verlagers door diabetici van 19% in 1998 naar 39% in 2003. Het gebruik van overige middelen tegen hart- en vaatziekten steeg in dezelfde periode van 66% naar 73%. Dit waren voornamelijk middelen tegen hoge bloeddruk.

» Lees het volledige bericht bij Zorgverzekeraars Nederland